rood-pijl

‘De strijd van een

gebroken leven’

Sascha (53) groeit op in een disfunctioneel gezin. Ze heeft van jongs af aan te maken met geweld en verwaarlozing. Op haar 4e overleeft ze een hartstilstand. Het is slechts het topje van de ijsberg. Seksueel misbruik is in haar tienerjaren aan de orde van de dag. Een leven op straat begint. Drie jaar geleden komt Sascha op de Rosaburgh wonen, een 24 uurs voorziening van het Leger des Heils. Ze is verslaafd aan tal van middelen. De dag van het interview wordt ze opgenomen in verslavingskliniek De Wending.

Het is een spannende dag voor Sascha. Vandaag brengt ervaringsdeskundige Martinus haar naar de kliniek. Gelukkig weet Martinus precies waar Sascha doorheen gaat. In het verleden heeft hij namelijk ook bij het Leger des Heils gewoond. Nu werkt Martinus als ervaringsdeskundige bij het Leger des Heils en staat hij deelnemers als Sascha terzijde in hun proces.

‘Een voorbeeld leven’ 

‘In het begin luisterde ik vooral naar Martinus”, vertelt Sascha. “Hij nam mij mee naar praatgroepen. Mijn verslavingen zorgden ervoor dat ik in leven bleef. Maar door Martinus’ levensverhaal begon ik langzaam weer open te staan voor herstel.” Martinus vult aan: “Juist door open te zijn over mijn proces – dwars dóór de verslaving heen – kan ik hoop bieden. Veel deelnemers worden daar dan uiteindelijk tóch enthousiast van. Ik trek niet aan herstel, ik leef gewoon een voorbeeld.’

Sascha kan dit beamen. Volgens haar begrijpt een ervaringsdeskundige de strijd van een gebroken leven, omdat mensen zoals zij ‘gewoon niet weten hoe een gezond leven werkt’. “Ervaringsdeskundigen zien dingen die de ‘gewone’ begeleiding niet ziet. Het was makkelijker om Martinus te vertrouwen omdat hij letterlijk de taal verstaat van iemand die verslaving van binnen en buiten kent. Hij zorgt ervoor dat ik mijn verhaal durf te vertellen; mijn trauma’s durf te bespreken.”

Toonbeeld van kracht

Door haar levensgeschiedenis is Sascha’s een toonbeeld van kracht geworden. Wat haar gaande houdt is de liefde voor haar drie volwassen kinderen. Met hen heeft ze een goede relatie. Ook heeft ze dromen voor de toekomst. Ze wil het liefst een eigen huisje met een hond. Maar voor nu is de eerste stap afkicken van haar verslaving. Door Martinus heeft ze weer hoop en vertrouwen gekregen dat dat mogelijk is. Na het interview brengt hij haar naar de kliniek. Sascha neemt voorlopig afscheid van de Rosaburgh. Op weg naar verder herstel.

 

 

 

 

Ervaringsdeskundigen bij het Leger des Heils

Het inzetten van ervaringsdeskundigen is een belangrijk speerpunt van het Leger des Heils. Zowel in onze ambulante hulp (bij mensen thuis) als in onze 24-uurs voorzieningen zetten wij steeds vaker ervaringsdeskundige medewerkers in die zowel de deelnemer als de maatschappelijk werker ondersteunen. Met hun eigen levensverhaal brengen de ervaringsdeskundigen hoop aan onze deelnemers en ondersteunen zij hen in hun herstelproces.

Ander nieuws vanuit onze afdelingen

In Europa uitgebuit, nergens beschermd

Recht in Zicht, onze afdeling die juridische hulp biedt aan slachtoffers van mensenhandel, publiceerde op 17 juni het rapport “In Europa uitgebuit, nergens beschermd”. In het rapport geeft de afdeling aanbevelingen voor de verbetering van de positie van slachtoffers van mensenhandel met een Dublin-claim.

Het rapport is geschreven door Annemarie Heeringa, Meeuw Kollen en Vera Vriezen. In hun werk zagen zij dat veel slachtoffers van mensenhandel op dit moment geen bescherming krijgen, enkel en alleen omdat ze een Dublin-claim hebben. Een zorgelijke ontwikkeling.

Aangifte levert weinig op
De Dublin-claim houdt in dat slachtoffers van mensenhandel alleen een asielaanvraag kunnen indienen in het EU-land waar zij als eerste binnengekomen zijn. Vaak is dit Italië. Hier heeft meestal ook de uitbuiting van de slachtoffers plaatsgevonden. In de praktijk verwijst Nederland hen dus terug naar het land waar ze juist zijn uitgebuit. Het doen van aangifte in Nederland levert weinig op, zowel voor het slachtoffer als in de strijd tegen mensenhandel.

Kamervragen
Het rapport van Recht in Zicht is aangeboden aan Tweede kamerlid Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Zij heeft in Kamervragen aandacht gevraagd voor de rechteloosheid van slachtoffers van mensenhandel en de straffeloosheid van de daders. Ze wil zich ook inzetten voor de aanpassing van de vreemdelingencirculaire (de beleidsregels en uitvoeringsinstructies die gelden in het vreemdelingenbeleid).

Het gehele rapport is hier te lezen. Benieuwd wat het Leger des Heils nog meer doet in de strijd tegen mensenhandel? Kijk dan op legerdesheils.nl/mensenhandel.

Middelenbewust wordt Dokburgh

Met ingang van 1 juli heeft de afdeling Middelenbewust een nieuwe naam: Dokburgh. Deze locatie is een maatschappelijke opvang voor dak- of thuisloze volwassen die kampen met meerdere problemen, zoals: schulden, verslaving of psychiatrie. Onze bewoners hebben de motivatie om een positieve wending aan hun leven te geven maar hebben daarin ondersteuning nodig.

Herstart
De begeleiding van Dokburgh is gericht op ‘stabilisatie’ en ‘het vergroten van de zelfredzaamheid’ van de bewoner. Met ‘stabilisatie‘ bedoelen we dat de bewoners bij ons tot rust komen omdat ze een dak boven hun hoofd hebben. Daarnaast brengen we – in de stabilisatiefase – de problematieken die er spelen in kaart en kijken we naar het doorstroomperspectief van de bewoner. De zelfredzaamheid van onze bewoners vergroten wij door het aanleren van vaardigheden op verschillende leefgebieden, zoals: wonen, financiën, een sociaal netwerk, werk of dagbesteding.

Dokburgh is een soort van tussenstation waar de bewoner een keerpunt maakt. Van dakloosheid naar een vervolgvoorziening of een eigen woning. Onze bewoners maken als het ware een ‘herstart’ in hun leven. De gemiddelde verblijfsduur bij Dokburgh is twee jaar. Maar het tijdsbestek dat bewoners bij ons verblijven en hun doorstroomperspectief blijft maatwerk. We sluiten aan bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner.

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1