Middelenbewust wordt Dokburgh

Met ingang van 1 juli heeft de afdeling Middelenbewust een nieuwe naam: Dokburgh. Deze locatie is een maatschappelijke opvang voor dak- of thuisloze volwassen die kampen met meerdere problemen, zoals: schulden, verslaving of psychiatrie. Onze bewoners hebben de motivatie om een positieve wending aan hun leven te geven maar hebben daarin ondersteuning nodig.

Herstart
De begeleiding van Dokburgh is gericht op ‘stabilisatie’ en ‘het vergroten van de zelfredzaamheid’ van de bewoner. Met ‘stabilisatie‘ bedoelen we dat de bewoners bij ons tot rust komen omdat ze een dak boven hun hoofd hebben. Daarnaast brengen we – in de stabilisatiefase – de problematieken die er spelen in kaart en kijken we naar het doorstroomperspectief van de bewoner. De zelfredzaamheid van onze bewoners vergroten wij door het aanleren van vaardigheden op verschillende leefgebieden, zoals: wonen, financiën, een sociaal netwerk, werk of dagbesteding.

Dokburgh is een soort van tussenstation waar de bewoner een keerpunt maakt. Van dakloosheid naar een vervolgvoorziening of een eigen woning. Onze bewoners maken als het ware een ‘herstart’ in hun leven. De gemiddelde verblijfsduur bij Dokburgh is twee jaar. Maar het tijdsbestek dat bewoners bij ons verblijven en hun doorstroomperspectief blijft maatwerk. We sluiten aan bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner.

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1