Kort Nieuws

 

rood-pijl

Klik hier

Kort Nieuws

Lees hier

Feestelijke opening na verbouwing diverse locaties Amsterdam Zuidoost

In Amsterdam Zuidoost hebben diverse van onze locaties een metamorfose ondergaan. De voorzieningen Kikkenstein Domus+, Groepswonen, Ambulant gebiedsteam met nieuwe afdeling Recht in Zicht èn buurthuiskamer Bij Bosshardt zitten nu onder één dak. In september vond de feestelijke opening plaats door wethouder Groot Wassink van Sociale Zaken en Opvang. “Ik heb vandaag geleerd dat de voorziening is ‘geambulantiseerd’”, vertelde de Wethouder. “Ik weet nu dat dit een voorziening is zoals wij die het liefst willen zien in Amsterdam. Een plek waarin je mensen hun waardigheid teruggeeft.” Groot Wassink doelde hiermee op de verbouwde afdelingen Kikkenstein en Groepswonen, waar elke bewoner een eigen voordeur en sanitair heeft.

Zowel de woonlocaties als de buurthuiskamer en ambulante zorg staan in nauwe verbinding met de buurt en hechten veel waarde aan een goede onderlinge samenwerking. Ontmoeting en het omzien naar elkaar staan centraal in buurthuiskamer Bij Bosshardt, verderop in het pand. Ook hier heeft het interieur een flinke opknapbeurt gehad en de tweedehands kledingwinkel is terug van weggeweest. De buurthuiskamer is van en door de buurt: een plek waar je thuiskomt en waar iedereen welkom is.

Minister Helder bezoekt daklozenopvang

In november bezocht minister Conny Helder de dag- en nachtopvang aan de Transformatorweg. De minister voor langdurige zorg en sport sprak met mensen die direct met dakloze mensen werken en met bestuurders van het Leger des Heils en andere organisaties. Samen zochten ze naar oplossingen voor kwetsbare mensen, met complexe problematiek, die tussen wal en schip vallen. Deze mensen zijn vaak dakloos en lijken in geen enkel zorgsysteem te passen. Veldwerker Mo en wachtlijstbegeleider Aart deelden verhalen van de straat. Zij vertelden hoe belangrijk het is de mens te blijven zien. Soms is het nodig om creatief te werk te gaan en helaas vormt het zorgsysteem daar soms een belemmering voor. “Dit bezoek geeft ons veel inzichten voor beleid.

“De verhalen vanuitde praktijk en de ervaringen van mensen zelf zijn hierbij onmisbaar,” zei Helder over het bezoek.

Het leukste feest zonder dak voor iedereen zonder thuis

In september werd in de Hoftuin van de Protestantse Diaconie het jaarlijkse Dakloze Feest gehouden. Het festival is speciaal voor iedereen die dak- of thuisloos is. Veel dakloze mensen ervaren vaak dat ze worden genegeerd of zelfs niet eens worden aangekeken. Het thema ‘Kijk me aan’ is een oproep om elkaar aan te kijken in deze steeds hardere samenleving en een oproep aan het systeem en de maatschappij om beter om te kijken naar de meest kwetsbaren uit de samenleving.

De invulling van het feest werd door dakloze mensen en sociaal maatschappelijk werkers samen bedacht. Het was een feestelijke dag met talloze workshops,livemuziek, kraampjes, lekker eten en vooral elkaar zien en ontmoeten.

Mirjam Bikker (lijsttrekker ChristenUnie) bezoekt de Wallen

Op een vrijdagavond in oktober ontvingen we een delegatie van de ChristenUnie aan de Oudezijds Voorburgwal. Zij werden door medewerkers van Meeting Point en Recht in Zicht, het Scharlaken Koord en Tamme de Leur bijgepraat over de actuele stand van zaken met betrekking tot prostitutie en slachtoffers van mensenhandel in Amsterdam. “De hartverscheurende verhalen raken me diep,” reageerde Bikker. “Het huidige beleid is te veel ingericht op Nederlandse vrouwen die vrijwillig hebben gekozen voor hun werk, de andere vrouwen komen niet aan tafel. Het liefst zouden we zien dat prostitutie definitief verleden tijd is, maar in het huidige systeem moeten we zoeken naar goede manieren om slachtoffers en schade te voorkomen.” Het was een zinvolle avond waar op inhoud veel gedeeld kon worden.

Well done award

Tijdens een weekopening in september werden we door Don Ceder van de ChristenUnie verrast met prachtig beeldje. Leger des Heils Amsterdam ontving de ‘Well Done Award’ als blijk van waardering voor het werk dat we als organisatie doen. Ceder vertelde: “Ik benervan overtuigd dat de samenleving niet zonder mensen kan die naar de ander omkijken en een stem geven aan zij die geen stem hebben. Het Leger is daar waar kwetsbare mensen zijn.” Een prachtige erkenning voor het werk van onze medewerkers!

Amsterdams Herstelfestival

Het Herstelfestival is een festival bedoeld om het aanbod wat de stad Amsterdam rijk is aan herstelinitiatieven kenbaar te maken voor de stad Amsterdam. Voor de Amsterdammer, maar met name de 1e lijn zorgverwijzers. Denk hierbij aan ambulant ondersteuners en huisartsen etc.
Samen met de aangesloten ketenpartners bemanden we stands. Stands die gekoppeld waren aan thema’s zoals stigma, hersteltrainingen en zelfhulpgroepen. THUIS GWCA bemande samen met HVO Herstelbureau en Pit & Co de stand van hersteltrainingen en inloop centra.

Naast de stands was er open podium, waar onze ervaringsparticpant Georgis een spoken word deed. Verdere was er een interessant programma aan workshops en lezingen rondom herstel ondersteunende zorg.Het was een geslaagde dag die goed bezocht werd. Waardevolle kennisuitwisseling en netwerken die ontstaan zijn uit deze informatieve dag.

Het Amsterdams Herstelfestival werd mede georganiseerd door:
HVO-Querido/ Herstelbureau, TEAM ED, De Regenboog Groep, Cordaan, THUIS/ Leger des Heils, GGZ inGeest, Arkin, Waterheuvel, MIND, Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH), Gemeente Amsterdam

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1