Via buurtbalans

bijdragen aan

leefbare wijk

 

Lees hier

rood-pijl

Via buurtbalans

bijdragen aan

leefbare wijk

Buurtbalans: goede samenwerking maakt buurt leefbaarder

 

Het Leger des Heils werkt met een heel aantal partijen in de stad samen om Amsterdamse buurten leefbaar te maken en te houden. De werkwijze Buurtbalans wordt hierbij succesvol ingezet. Het betrekken van buurtprofessionals van verschillende organisaties, met ieder eigen kennis over de buurt, is daarbij cruciaal. “Je moet samenwerking en steun zoeken bij andere partijen in de buurt”, benadrukt Andy Tarenskeen, beleidsadviseur Leger des Heils. “Wij werken dan wel in de wijk, soms ontbreekt het toch aan de brede kijk op de context waarin je werkt.”

Als er iets misgaat in de wijk, wordt er al snel gewezen naar de kwetsbare doelgroep in de wijk, merkt Andy. “Melders van klachten zien een causaal verband tussen de aanwezigheid van omslagwoningen* en overlast. Maar, denken wij dan als zorgaanbieder: er zijn hier maar twee omslagwoningen, kan dat dan wel kloppen? En als het niet klopt, wat is het dan wel? Je hebt antwoord nodig op vragen als: ‘wat speelt er, wat is een probleem of kans? Daarbij is ook input van buurtbewoners van belang, want anders sla je alsnog de plank mis.”

De werkwijze Buurtbalans is vier jaar geleden opgezet en wordt omarmd door verschillende stadsdelen nu de eerste best practices bekend zijn. “Wat de werkwijze krachtig maakt, is de samenwerking van gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen” benadrukt Andy. “Bij Buurtbalans krijgen de samenwerkende partijen door het uitwisselen van data en kennis een gezamenlijk beeld van wat nodig is om meer balans te brengen in de leefbaarheid en draagkracht van kwetsbare buurten. Deze werkwijze maakt het mogelijk te onderzoeken wat de oorzaak is van problemen in de wijken.”

Gedeelde ambitie
Bij Buurtbalans delen bijvoorbeeld zorg, woningcorporaties, buurtregisseur, politie en gebiedsmakelaar van de gemeente harde data en kwalitatieve informatie. Ze komen vervolgens tot een gedeeld beeld van het probleem, een gedeelde ambitie en een gezamenlijke aanpak. Andy: “Dankzij de informatie uit Buurtbalans kunnen we de angel uit bepaald sentiment halen. Met harde data doorbreken we het stigma van kwetsbare doelgroepen. Beelden worden genuanceerder, oorzaken van problemen worden scherper. De overgrote meerderheid van de bewoners van omslagwoningen veroorzaakt geen overlast. Het overgrote deel van de overlast komt van andere bewoners in de wijk. De werkwijze Buurtbalans helpt ons om onbegrepen gedrag te duiden en buurtbewoners beter te begeleiden.”

Impact: nieuw inloophuis
In twee wijken in Amsterdam loopt Buurtbalans al even, wat zijn vruchten heeft afgeworpen. “In Amsterdam Zuidoost is een zeer actieve groep bezig met Buurtbalans. Naast zorgpartijen en woningcorporaties zijn ook partijen die actief zijn in de sociale basis goed vertegenwoordigd. Na enkele sessies, die werden doorlopen via het Buurtbalans-stappenplan, concludeerden de deelnemers dat ze nog te weinig wisten over de ervaren overlast in de buurt. Buurtprofessionals besloten de buurt te verkennen in de avonduren en ‘s nachts. Daardoor ontstond er meer begrip over de achtergronden van de overlast en de veroorzakers daarvan. Een toenemend aantal dak- en thuislozen bleek hun heil te zoeken in portieken van flats. De deelnemers aan Buurtbalans trokken de conclusie dat een inloophuis een oplossing zou zijn en stuurden per brief een advies aan het bestuur van het stadsdeel. Het inloophuis lijkt er te komen en daarmee is ook de impact van Buurtbalans een tastbaar feit.”

Breed gedragen
De werkwijze Buurtbalans vraagt aandacht en tijd van professionals. “Dit is echter een waardevolle investering” licht Kirsten Simhoffer, sr. beleidsadviseur Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij Gemeente Amsterdam toe. “De deelnemers aan Buurtbalans merken dat het hen uiteindelijk tijd oplevert. Ze kunnen constructiever werken aan breed gedragen oplossingen en dat is effectiever”. De belangstelling voor Buurtbalans neemt toe. De goede ervaringen en resultaten beginnen rond te zoemen in Amsterdam. In Nieuw-West, West, Noord en Zuid zijn plannen om in 2024 met Buurtbalans te starten.

* Wat is een omslagwoning?
De client woont in een Omslagwoning. Dit is een gewone sociale huurwoning; het huurcontract staat op naam van de zorgaanbieder. De cliënt woont er zelfstandig met ambulante begeleiding. De cliënt werkt ernaar toe om het huurcontract voor de woning op eigen naam te krijgen.

Buurtbalans: goede samenwerking maakt buurt leefbaarder

 

Het Leger des Heils werkt met een heel aantal partijen in de stad samen om Amsterdamse buurten leefbaar te maken en te houden. De werkwijze Buurtbalans wordt hierbij succesvol ingezet. Het betrekken van buurtprofessionals van verschillende organisaties, met ieder eigen kennis over de buurt, is daarbij cruciaal. “Je moet samenwerking en steun zoeken bij andere partijen in de buurt”, benadrukt Andy Tarenskeen, beleidsadviseur Leger des Heils. “Wij werken dan wel in de wijk, soms ontbreekt het toch aan de brede kijk op de context waarin je werkt.”

Als er iets misgaat in de wijk, wordt er al snel gewezen naar de kwetsbare doelgroep in de wijk, merkt Andy. “Melders van klachten zien een causaal verband tussen de aanwezigheid van omslagwoningen* en overlast. Maar, denken wij dan als zorgaanbieder: er zijn hier maar twee omslagwoningen, kan dat dan wel kloppen? En als het niet klopt, wat is het dan wel? Je hebt antwoord nodig op vragen als: ‘wat speelt er, wat is een probleem of kans? Daarbij is ook input van buurtbewoners van belang, want anders sla je alsnog de plank mis.”

De werkwijze Buurtbalans is vier jaar geleden opgezet en wordt omarmd door verschillende stadsdelen nu de eerste best practices bekend zijn. “Wat de werkwijze krachtig maakt, is de samenwerking van gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen” benadrukt Andy. “Bij Buurtbalans krijgen de samenwerkende partijen door het uitwisselen van data en kennis een gezamenlijk beeld van wat nodig is om meer balans te brengen in de leefbaarheid en draagkracht van kwetsbare buurten. Deze werkwijze maakt het mogelijk te onderzoeken wat de oorzaak is van problemen in de wijken.”

Gedeelde ambitie
Bij Buurtbalans delen bijvoorbeeld zorg, woningcorporaties, buurtregisseur, politie en gebiedsmakelaar van de gemeente harde data en kwalitatieve informatie. Ze komen vervolgens tot een gedeeld beeld van het probleem, een gedeelde ambitie en een gezamenlijke aanpak. Andy: “Dankzij de informatie uit Buurtbalans kunnen we de angel uit bepaald sentiment halen. Met harde data doorbreken we het stigma van kwetsbare doelgroepen. Beelden worden genuanceerder, oorzaken van problemen worden scherper. De overgrote meerderheid van de bewoners van omslagwoningen veroorzaakt geen overlast. Het overgrote deel van de overlast komt van andere bewoners in de wijk. De werkwijze Buurtbalans helpt ons om onbegrepen gedrag te duiden en buurtbewoners beter te begeleiden.”

Impact: nieuw inloophuis
In twee wijken in Amsterdam loopt Buurtbalans al even, wat zijn vruchten heeft afgeworpen. “In Amsterdam Zuidoost is een zeer actieve groep bezig met Buurtbalans. Naast zorgpartijen en woningcorporaties zijn ook partijen die actief zijn in de sociale basis goed vertegenwoordigd. Na enkele sessies, die werden doorlopen via het Buurtbalans-stappenplan, concludeerden de deelnemers dat ze nog te weinig wisten over de ervaren overlast in de buurt. Buurtprofessionals besloten de buurt te verkennen in de avonduren en ‘s nachts. Daardoor ontstond er meer begrip over de achtergronden van de overlast en de veroorzakers daarvan. Een toenemend aantal dak- thuislozen bleek hun heil te zoeken in portieken van flats. De deelnemers aan Buurtbalans trokken de conclusie dat een inloophuis een oplossing zou zijn en stuurden per brief een advies aan het bestuur van het stadsdeel. Het inloophuis lijkt er te komen en daarmee is ook de impact van Buurtbalans een tastbaar feit.”

Breed gedragen
De werkwijze Buurtbalans vraagt aandacht en tijd van professionals. “Dit is echter een waardevolle investering” licht Kirsten Simhoffer, sr. beleidsadviseur Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij Gemeente Amsterdam toe. “De deelnemers aan Buurtbalans merken dat het hen uiteindelijk tijd oplevert. Ze kunnen constructiever werken aan breed gedragen oplossingen en dat is effectiever”. De belangstelling voor Buurtbalans neemt toe. De goede ervaringen en resultaten beginnen rond te zoemen in Amsterdam. In Nieuw-West, West, Noord en Zuid zijn plannen om in 2024 met Buurtbalans te starten.

* Wat is een omslagwoning?
De cliënt woont in een Omslagwoning. Dit is een gewone sociale huurwoning; het huurcontract staat op naam van de zorgaanbieder. De cliënt woont er zelfstandig met ambulante begeleiding. De cliënt werkt ernaar toe om het huurcontract voor de woning op eigen naam te krijgen.

Wat is Buurtbalans?
Buurtbalans is een werkwijze die helpt om Amsterdamse buurten waar de veerkracht en leefbaarheid onder druk staat beter in balans te krijgen. De werkwijze is voortgekomen uit het Programma Huisvesting Kwetsbare groepen van de gemeente Amsterdam. Voorafgaand aan de uitwerking van plannen delen de samenwerkende partijen met elkaar wat ze weten over de buurt. Ze krijgen een gedeeld, verdiept en genuanceerd beeld over de buurt en wat die nodig heeft, wat helpt bij het bepalen van de benodigde inzet. Buurtprofessionals kunnen zodoende beter en gerichter samenwerken aan leefbare buurten en kunnen betere keuzes maken bij het plaatsen en ondersteunen van kwetsbare mensen.

[Bron: openresearch.amsterdam.nl]

Rignald en Nabila

‘We houden elkaar vast’

Hun liefde voor elkaar doet Rignald en Nabila elke dag stralen. Ze bevestigden die liefde met een huwelijk op de plek waar ze elkaar voor het eerst ontmoetten. Daar waar Rignald na zes maanden het hart van Nabila wist te veroveren: bij het Leger des Heils.

‘Zij is de engel die mij uit de put trok’

 

Hij: ‘Ik ging scheiden en belandde op straat, 58 jaar oud. Mijn vrouw en dochter bleven in ons huis wonen hier in Amsterdam. Na een paar ellendige jaren kwam ik te wonen op Westburgh, een woonvoorziening van het Leger des Heils. Op 12 mei 2018, mijn eerste dag daar, zag ik Nabila voor het eerst. “Laat haar met rust”, zeiden mijn begeleiders. Ze kenden mijn reputatie. Maar vanaf het moment dat ik haar zag, wist ik dat Nabila mijn vrouw zou worden. Maandenlang draaide ik om haar heen, maar Nabila wilde niets van mij weten. Tot op een dag begeleider Miriam zei dat Nabila’s zoontje naar de kapper moest, maar dat ze daar geen geld voor had. “Jij wilt toch contact met haar”, lachte ze. “Geef haar dan dat tientje voor de kapper, zo win je vertrouwen.”

Ze kreeg gelijk. Vanaf dat moment kregen we een steeds beter contact. Ik stopte met alles waar Nabila een hekel aan had: drinken, roken, mijn interesse in vrouwen. En de klik was er. Ze kookte voor me en wat een lol hadden we samen als we elke zaterdag voor het Leger des Heils kookten. Nog steeds koken we daar af en toe samen.
Dat ik ervoor zorgde dat haar zoontje naar de kapper kon en dat ik haar aandacht gaf, was wat Nabila nodig had. Iemand had haar hart gebroken en ze stond er alleen voor. Nu zag ik haar en hielp ik haar. Ook al was het iets kleins, het bleek toch belangrijk voor haar.
Nabila is de engel die mij uit de put trok, God heeft ons samengebracht. Daar op Westburgh, de plek waar we elkaar vonden, zijn we getrouwd. Met begeleiders Miriam en Erik van het Leger des Heils als onze getuigen.’

Rignald (65) en Nabila (45) Sakoetoe ontmoetten elkaar op Westburgh, een woonlocatie van het Leger des Heils in Amsterdam. Toen Rignald een huis kreeg in Amsterdam-West, gingen zij samenwonen. In 2022 trouwden zij.

Zij: ‘We houden elkaars handen vast om samen te lopen en niet meer te vallen. Ja, ik ben erg verliefd op Rignald. Maar het duurde even voor het zover was. Ik was niet de makkelijkste op Westburgh; ik wilde niets van mannen weten. En ik was best angstig door slechte ervaringen met mannen in Italië, het land waar ik eerst woonde. Rignald bleef mij vrolijk begroeten, buenos dias señora. Hij zei het wel honderd keer. Maar ik bleef stug. Tot ik zag hoe lief Rignald voor mijn zoontje was en wat hij voor mij over had: stoppen met roken en drinken en tijd en aandacht geven aan mij. Toen wist ik dat hij voor mij de ware was.

Ook het Leger des Heils speelde hierin een belangrijke rol. Zij hebben mij altijd goed behandeld en in het begin beschermd tegen de mannen op Westburgh. Ja, Rignald was daar één van. Maar hij liet zien dat hij zijn allerbeste best wilde doen voor mij. Ik genoot van het samenwerken met hem in de keuken, samen koken en schoonmaken. Nu geniet ik ervan dat we een gezin zijn. We wonen inmiddels drie jaar samen, sinds kort woont mijn dochter ook bij ons. Mijn zoontje woont in een pleeggezin, maar we zien elkaar vaak. Ook hij is gek op Rignald, mijn amore, mijn schatje.’

‘Ik ben erg verliefd op mijn amore’

 

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1