“Gezegende kerstdagen gewenst en veel mooie momenten om te vieren in 2024!”

Voorwoord

Klik hier

“Gezegende kerstdagen gewenst en veel mooie momenten om te vieren in 2024!”

Voorwoord

In dit decembernummer van het Goodwill Magazine blikken we terug op het afgelopen half jaar en leven we toe naar het kerstfeest en de jaarwisseling. Het thema vieren staat centraal in deze editie, in het bijzonder omdat we op 8 oktober het 75-jarig jubileum vierden van het Goodwillwerk van het Leger des Heils in Amsterdam. 

Te midden van een roerige wereld waarin veel gebeurt en er alle reden is om ons zorgen te maken zijn er ook momenten die we mogen vieren. En die momenten waren er volop in het afgelopen half jaar.

We vierden het 75-jarig jubileum met een fantastisch feest voor alle medewerkers en vrijwilligers die we daarmee ook weer eens extra in het zonnetje konden zetten. Dit feest werd gevolgd door een dankdienst op 8 juni waar ook het eerste exemplaar van de prachtige glossy ‘Majoor’ werd overhandigd aan onze commissioner Bente Gundersen. Een glossy over goed doen.

In ons dagelijks werk met de deelnemers zijn er ook tal van hoogtepunten geweest die het vieren waard waren. In dit magazine delen we er een aantal met u: het Dakloze Feest, de opening van onze verbouwde locaties in Zuidoost (de buurthuiskamer, ambulante kantoren, Domus Kikkenstein en Recht in Zicht) en het Herstelfestival.

Maar bovenal vieren we alle kleine en grote successen met onze deelnemers, hoogtepunten in hun hesteltraject zoals het thuiskomen in een eigen huis, het ontvangen van een diploma of het vinden van je grote liefde.

De verhalen in dit Goodwill Magazine geven u een inkijkje in het leven van een aantal deelnemers en hun begeleider.

Het jaar loopt ten einde en we gaan op weg naar het kerstfeest, feest van de geboorte van Jezus, feest van hoop op licht en vrede in de wereld.

Ook dat vieren we, met onze deelnemers tijdens het kerstfeest voor kwetsbare en eenzame Amsterdammers in de Koepelkerk van het Renaissance hotel en met onze medewerkers en vrijwilligers.

Namens alle medewerkers wens ik u een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2024.

 

 

 

 

 

Envoy Ed Bosma
Regiodirecteur

Voorwoord

In dit decembernummer van het Goodwill Magazine blikken we terug op het afgelopen half jaar en leven we toe naar het kerstfeest en de jaarwisseling. Het thema vieren staat centraal in deze editie, in het bijzonder omdat we op 8 oktober het 75-jarig jubileum vierden van het Goodwillwerk van het Leger des Heils in Amsterdam. 

Scroll om verder te lezen

Te midden van een roerige wereld waarin veel gebeurt en er alle reden is om ons zorgen te maken zijn er ook momenten die we mogen vieren. En die momenten waren er volop in het afgelopen half jaar.

We vierden het 75-jarig jubileum met een fantastisch feest voor alle medewerkers en vrijwilligers die we daarmee ook weer eens extra in het zonnetje konden zetten. Dit feest werd gevolgd door een dankdienst op 8 juni waar ook het eerste exemplaar van de prachtige glossy ‘Majoor’ werd overhandigd aan onze commissioner Bente Gundersen. Een glossy over goed doen.

In ons dagelijks werk met de deelnemers zijn er ook tal van hoogtepunten geweest die het vieren waard waren. In dit magazine delen we er een aantal met u: het Dakloze Feest, de opening van onze verbouwde locaties in Zuidoost (de buurthuiskamer, ambulante kantoren, Domus Kikkenstein en Recht in Zicht) en het Herstelfestival.

Maar bovenal vieren we alle kleine en grote successen met onze deelnemers, hoogtepunten in hun hesteltraject zoals het thuiskomen in een eigen huis, het ontvangen van een diploma of het vinden van je grote liefde.

De verhalen in dit Goodwill Magazine geven u een inkijkje in het leven van een aantal deelnemers en hun begeleider.

Het jaar loopt ten einde en we gaan op weg naar het kerstfeest, feest van de geboorte van Jezus, feest van hoop op licht en vrede in de wereld.

Ook dat vieren we, met onze deelnemers tijdens het kerstfeest voor kwetsbare en eenzame Amsterdammers in de Koepelkerk van het Renaissance hotel en met onze medewerkers en vrijwilligers.

Namens alle medewerkers wens ik u een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2024.

 

 

 

 

Envoy Ed Bosma
Regiodirecteur

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1