Celine van den Berg

over mensenhandel

en ‘Recht in zicht’

Rapport ‘Finding a way out’ brengt mensenhandel onder Nigeriaanse en Ghanese vrouwen in beeld

wit-pijl

  14. Interview   

Uit onderzoek van het Leger des Heils blijkt dat ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel nauwelijks een nieuw leven kunnen opbouwen. Ze blijven kwetsbaar en in uitbuitingsituaties terechtkomen, ook nadat ze uit de directe handen van hun handelaren zijn ontsnapt.

Celine van den Berg coördineert het project ‘Recht in Zicht’. Een project van het Leger des Heils dat juridische hulp biedt aan slachtoffers mensenhandel. Het inloophuis van waaruit ze werken, is gevestigd midden op De Wallen. Vanuit de praktijkervaring viel het Celine op dat de groep Nigeriaanse en Ghanese vrouwen oververtegenwoordigd is in hun caseload. Een zeer kwetsbare groep, omdat ze moeilijk vindbaar zijn voor de politie.

“De slachtoffers zitten vast in privéhuizen en garageboxen, en als ze eindelijk de weg naar de politie of een instantie hebben gevonden, is het lastig om hen te helpen”, aldus Celine.

Perspectief op beter leven ontbreekt
Om een beter beeld te krijgen van deze vorm van mensenhandel, heeft Recht in Zicht een onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om duidelijk te maken hoe slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel hun leven weer proberen op te bouwen nadat ze uit de direct omgeving van hun handelaar zijn ontsnapt. Uit het onderzoeksrapport ‘Finding a Way Out’, dat in het najaar van 2018 gepubliceerd is, blijkt dat de vrouwen erg kwetsbaar zijn en in uitbuitingssituaties terecht blijven komen. Ook nadat ze uit de directe handen van hun handelaren zijn ontsnapt. Celine: “Het gaat hier om vrouwen die geen ander netwerk kennen dan een netwerk waarin uitbuiting normaal is. Ze gaan van kwetsbaarheid naar kwetsbaarheid en perspectief op een beter leven ontbreekt.”

“Deze vorm van criminaliteit bevindt zich buiten ons blikveld.”

———————

Voodoo-maffia

 

Elk jaar worden duizenden jonge Nigeriaanse vrouwen verhandeld  in de prostitutie. 
Brandpunt + ontmaskert West-Afrikaanse mensenhandelaren.

Bekijk uitzending

Voodoo
Voodoo is één van de belangrijkste oorzaken waardoor het moeilijk is om deze slachtoffers te helpen.  “Vrouwen zijn bang dat hun familie iets ergs overkomt als ze hun zogenoemde voodoo-contract verbreken. Handelaren maken hier misbruik van. In Nederland hebben we nog niet voldoende kennis over de enorme macht die voodoo kan uitoefenen over slachtoffers.”

Een bijkomend probleem is dat in het Nederlanse asielsysteem het opsporen van de dader meer centraal staat, dan de bescherming van de slachtoffers. Voor ongedocumenteeerde slachtoffers hangt hun verblijfsvergunning af van het strafrechtelijke onderzoek tegen de mensenhandelaar; als die handelaar niet wordt gevonden en veroordeeld, wordt hun verblijfsrecht ingetrokken. “We zien dat de onderzoekscapaciteit van de politie beperkt is en dat er specialistische kennis ontbreekt”, aldus Celine. Deze vorm van criminaliteit bevindt zich buiten ons blikveld. Er zijn geen grote gewelddadige acties door de criminele netwerken, die maatschappelijke aandacht trekken; er gaat echter wel miljoenen euro’s in deze vorm van mensenhandel om. De politie zou veel meer menskracht moeten inzetten op het opsporen van deze groep criminelen, met meer begrip van de culturele dimensies.”

Inloop van start in de Bijlmer
Het onderzoeksrapport heeft veel gevolgen gehad. Zo is er een uitzending ‘Voodoo-maffia’ van Brandpunt+  verschenen en zijn er vanuit de ChristenUnie en het CDA Kamervragen gesteld.

Omdat het probleem van West-Afrikaanse mensenhandel vooral afspeelt in de Amsterdamse Bijlmer, is Recht in Zicht ook een inloop begonnen in Zuidoost.

Celine: “We willen een laagdrempelige inloop zijn voor deze doelgroep en een verbindende rol spelen in de opsporing van daders, door verschillende partijen met elkaar om tafel te brengen. Ook gaan we voorlichting geven in de West-afrikaanse gemeenschap, denk aan kerken, buurtcentra, gezondheidscentra, toko’s, om aandacht te vragen voor dit probleem.”

De belangrijkste bevindingen van het rapport Finding a Way Out

 

1. Wanneer slachtoffers vrij zijn gekomen uit de directe omgeving van de mensenhandelaar, hebben ze geen nieuw netwerk die hen kan helpen. Vrij snel worden ze opnieuw gevonden door handlangers van hun handelaar en blijven ze zich alsnog prostitueren en worden ze opnieuw uitgebuit.

2. Veel slachtoffers hebben tijdens de periode van mensenhandel in de Amsterdamse Bijlmer gewoond. Ze zijn daar uitgebuit in privehuizen, garageboxen en flats. Nadat ze weg zijn bij de mensenhandelaar verblijven ze vaak opnieuw in de Bijlmer, omdat daar anderen met dezelfde culturele achtergrond wonen. Mensen komen elkaar tegen in de kerk, in toko’s, bij hulpverleningsorganisaties. Ze blijven dus voortdurend in hetzelfde netwerk hangen. Omdat toegang tot andere netwerken moeilijk is.

3. De aangiftebereidheid onder deze specifieke groep slachtoffers is erg laag. De vloek van de voodoo speelt daarbij een belangrijke rol. Maar ook de relatie met het netwerk dat hen enerzijds helpt, maar ook kwetsbaar maakt voor nieuwe uitbuiting wordt hiermee op het spel worden gezet. Tegelijkertijd zien we dat de onderzoekscapaciteit van de politie te beperkt is en er specialistische kennis ontbreekt. Aangifte doen levert nauwelijks resultaat op.

Onze aanbevelingen
Onze belangrijkste aanbeveling is dat het Palermo Protocol wordt nageleefd (en alle andere Europese verdragen die Nederland na 2000 heeft ondertekend), waardoor West-Afrikaanse slachtoffers alle ondersteuning en bescherming ontvangen die zij nodig hebben.
Daarnaast geeft het rapport de volgende 10 aanbevelingen:

Meer bescherming van ongedocumenteerde slachtoffers
Door middel van het bieden van opvang, traumaverwerking en basis levensvoorzieningen (ook wanneer de onderzoeksprocedure onvoldoende bewijs heeft opgeleverd).

Bewustzijn verhogen van het netwerk dat om de slachtoffers heen staat
Projecten die ongedocumenteerde slachtoffers ondersteunen, zoals Recht in Zicht, moeten het netwerk waar het slachtoffer zich bevindt (zoals kerken, toko’s of andere ontmoetingsplekken) bewust maken van dit probleem.

Bewustwording onder de West Afrikaanse netwerken over mensenhandel en mogelijke hulpverlening
De steunende West Afrikaanse netwerken zijn niet altijd bewust van mensenhandel onder hun landgenoten. Door hun bewustzijn hierover te vergroten, is het mogelijk om eerder mensenhandel te signaleren binnen de groep. Daarnaast is het belangrijk dat zij weet hebben van de mogelijkheden voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel. Door informatie hierover te delen met kerkleiders, huisartsen, verloskundigen, psychologen, maatschappelijk werkers etc., kunnen slachtoffers eerder in contact gebracht worden met zorg- en hulpverlening. Naast het geven van voorlichting aan deze professionals, is het goed om informatie achter te laten bij Afrikaanse toko’s, restaurants, kappers en voedselbanken

Omstandigheden in het geboorteland als grond voor verblijfsvergunning
Immigratiediensten, advocaten en hulpverleners moeten meer aandacht geven aan de omstandigheden in het geboorteland die kwetsbare West Afrikaanse vrouwen in de prostitutie dwingen, zodat gronden voor een verblijfsvergunning eerder in beeld komen.

Mensenhandel als grond voor verblijfsvergunning
Het Nederlandse systeem faalt om slachtoffers van mensenhandel te beschermen. Slachtoffers van mensenhandel moeten altijd beschermd worden door de Nederlandse overheid, ook wanneer onderzoek niet heeft geleid tot succesvolle vervolging van de daders. De mogelijkheid om mensenhandel als een extra asielgrond toe te voegen, zou verder onderzocht moeten omdat het huidige systeem slachtoffers onvoldoende beschermd.

Voodoo
Meer onderzoek naar mogelijkheden om de impact van voodoo te verminderen.

Dwingende relaties
Meer onderzoek om de dwingende relaties waar het slachtoffer mee te maken heeft te begrijpen (o.a. de relatie met de familie in het thuisland en de madame). Deze weerhouden het slachtoffer van het opbouwen van een nieuw leven.

Rolmodellen
Inzetten van rolmodellen die uit het (West-afrikaanse) netwerk zijn ontsnapt. Zij kunnen hun ervaringen delen om slachtoffers te helpen.

Cultureel sensitieve politieonderzoeken
Politie en immigratiediensten hebben meer kennis nodig over de Ghanese en Nigeriaanse cultuur. Slachtoffers moeten steeds opnieuw hun verhaal vertellen. Iets dat ze niet altijd kunnen vanwege trauma. Dit moet meegenomen in het onderzoek, zodat er meer bewijs opgehaald kan worden.

Onderzoek crimineel West-Afrikaanse netwerken
Meer kennis van de modus operandi van Nigeriaanse en Ghanese criminele netwerken is nodig om de daders van mensenhandel in beeld te krijgen.

Rapport ‘Finding a way out’

Lees meer over wat het Leger des Heils doet tegen mensenhandel.

Download het rapport

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1