Ambulant  

intensief

“Het mooist aan het werk vind ik de blijdschap en dankbaarheid van de deelnemers wanneer zij vooruitgang boeken.”

wit-pijl

  3. Interview   

Ambulant intensief

 

Ambulant intensief biedt begeleiding aan mensen in verschillende woonsituaties. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, waarbij het ontbreken van woonvaardigheden in het oog springt. Daarnaast is er vaak sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen.

We gaan één of twee keer per week op bezoek bij de deelnemer (cliënt). Samen nemen we stap voor stap de leefgebieden onder de loep, zoals: de administratie, psychische en/of verslavings- problemen, structuur in de dag, omgaan met justitie en orde in het huishouden.

Het vinden en houden van een zinvolle dagbesteding vinden we van wezenlijk belang. We stellen samen met de deelnemer doelen op. Dit wordt vastgelegd in het plan.

Dit plan is de leidraad in de begeleiding, en is tevens een onderdeel van onze verantwoording richting de gemeente. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen en krachten van de deelnemer en werken nauw samen met andere organisaties. Hierbij valt te denken aan schuldhulpverlening, reclassering, verslavingszorg en WPI. Doel is een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen, waarbij de hulpverlening zo ver mogelijk naar de achtergrond verdwijnt.

In 2018 hielp
ambulant
intensief

112 mensen

Thuis in de wijk

Voor kwetsbare Amsterdammers is een eigen woonplek met zorg op maat de basis voor deelname aan de maatschappij en goed herstel. Als Leger des Heils werken we intensief samen met de gemeente Amsterdam, andere zorgaanbieders en woningcorporaties, om onze doelgroep zo zelfstandig mogelijk te laten wonen in de wijk.

Om kwetsbare Amsterdammers zo goed mogelijk te helpen zijn er ’10 werkafspraken’ vastgesteld. Sinds eind 2018 gelden de afspraken voor álle Amsterdammers die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. In het filmpje hiernaast zijn deze werkafspraken te zien.

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1