Een jaar vol

 hoogtepunten

wit-pijl

   2. Voorwoord   

Terugkijkend naar 2018 zien we een enerverend jaar met veel bijzondere hoogtepunten.Het was ons jubileumjaar, waarin we hebben gevierd dat het precies 70 jaar geleden is dat majoor Bosshardt haar goodwillwerk begon in de binnenstad van Amsterdam.

Het was goed om terug te blikken op 70 mooie jaren waarin veel tot stand gekomen is. Waarin de organisatie gegroeid is in omvang, professionaliteit en kwaliteit. Dat we als Leger des Heils in Amsterdam een gewaardeerde en belangrijke speler zijn op het gebied van zorg en welzijn.

Relevantie vandaag de dag
Naast terugblikken op hoe mooi de jaren achter ons waren, hebben we ook gekeken naar de relevantie van het Leger des Heils vandaag. Welke betekenis hebben we in deze tijd in het algemeen en voor mensen in kwetsbare posities in het bijzonder? Maar ook: hoe blijven we in de toekomst relevant voor de kwetsbare mensen onder ons en kunnen we onze missie ‘er zijn voor mensen zonder helper’ blijven waarmaken?

We ervaren dat er steeds weer mensen tussen wal en schip dreigen te vallen. Mensen die vaak meervoudige problematiek hebben, zeer kwetsbaar zijn en geen stem hebben in deze maatschappij. Juist voor hen willen we er zijn; nu en in de jaren die voor ons liggen. Daar ligt, in samenwerking met onze ketenpartners en de gemeente, onze toegevoegde waarde voor deze stad.

We blijven doorgaan
William Booth zei ooit: ‘Zolang er nog mensen naar de gevangenis gaan dag in dag uit, zolang er nog mensen lijden, zolang er nog kinderen in armoede leven, zal ik strijden.’ Ook vandaag is dit nog steeds de missie van het Leger des Heils. Als we kijken naar onze stad, moeten we erkennen dat er nog steeds veel mensen zonder helper zijn die onze hulp hard nodig hebben. Het is belangrijk dat iedereen gezien wordt; daar zullen we ons iedere dag voor blijven inzetten.

Trots op onze medewerkers
Dit jaarbeeld geeft een mooie impressie van ons werk in Amsterdam in het afgelopen jaar. Het geeft een mix van verhalen en feiten die een kleine indruk geven van de impact die we elke dag bereiken voor kwetsbare Amsterdammers. We worden als MT bij ieder bezoek op de locaties geïnspireerd door de drive en inzet van onze medewerkers. We zijn trots en dankbaar voor hun inzet. Dit jaarbeeld is daarmee ook een groot dankjewel aan al onze medewerkers die er dag in dag er onvoorwaardelijk zijn voor onze deelnemers.

Mevr. Cynthia Vos, Envoy Ed Bosma, Dhr. Harry Doef, Mevr. Margot Merts, Mevr. Katia Maas, Dhr. Wim van Ginkel

MT Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam
“Het afgelopen jaar waren er 40.000 verschillende mensen die met ons in aanraking kwamen.”

 

Envoy drs. Cornel Vader
Voorzitter stichtingsdirectie
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering

Lees hier het voorwoord

Jubileumjaar
We hebben ontzettend veel gedaan en gevierd het afgelopen jaar, waar in dit verslag veel over te lezen en te zien is. In dit gedeelte kijken we op een paar van deze feestelijkheden terug.

Gastenburgh

 

Het jubileumjaar begon met de heropening van de Gastenburgh door voormalig wethouder Eric van der Burg. Een prachtige nieuwe dag- en nachtopvang midden in het centrum van de stad. Mensen in crisissituatie kunnen hier tijdelijk verblijven op een waardige manier. Het pand heeft mooie slaapkamers, goed sanitair en een gemeenschappelijke huiskamer waar iedereen binnen kan lopen. Wat raakte is dat men tijdens de opening vertelde dat de mensen die in de Gastenburgh komen wonen, heel snel verbeteren. De goed verzorgde huisvesting geeft mensen een gevoel van eigenwaarde, wat essentieel is voor herstel.

Noordkaap

 

Een ander hoogtepunt is de opening van de Noordkaap door koning Willem-Alexander; een prachtige nieuwe voorziening in Amsterdam Noord waar we een aantal functies in één gebouw hebben kunnen onderbrengen. Het is prachtig om te zien hoe een combinatie van beschermd zelfstandig wonen, met een buurthuis als Bij Bosshardt, het herstel bevordert. De groei van eigenwaarde, het onderdeel worden van een gemeenschap, en het wegvallen van vooroordelen en stigma’s, zijn hier aan de orde van de dag.

Lees meer

Bosshardtlezingen en dankdienst

 

Naast allerlei openingen en feestelijkheden, hebben we ook aandacht besteed aan ons gedachtengoed. Met de 12 Bosshardtlezingen zijn we dieper ingegaan op het gedachtengoed en de visie van de Majoor. Het waren inhoudelijk goede bijeenkomsten met mooie discussies. We hebben ook eer gebracht aan God in een prachtige dankdienst op 6 oktober. We hebben Hem gedankt voor de zegeningen in de afgelopen 70 jaar, waarin we zoveel werk hebben mogen verrichten in Zijn Koninkrijk. En een zegen gevraagd voor de jaren die voor ons liggen. Een mooi moment in de dienst was de overhandiging van het boek ‘Met andere ogen’ aan voormalig burgemeester Job Cohen. Een prachtige bundeling van allerlei recente verhalen uit onze organisatie.

Pauperparadijs

 

Afgelopen jaar zijn we meer dan anders bij de afdelingen over de vloer gekomen. Keer op keer werden we geraakt door de gedrevenheid en professionaliteit van onze medewerkers. We zijn dan ook heel blij dat we onze medewerkers, die altijd maar klaar staan voor de ander, een mooie avond uit hebben kunnen bieden. In Carré speelde het Pauperparadijs, een voorstelling waarin veel parallellen zijn met ons werk, waar de medewerkers naartoe mochten. Het was een prachtige, ontspannen avond.

2019 en verder

 

In een jaarverslag kijken we niet allen terug, maar laten we ook graag zien waar we ons de komende periode op willen richten. Voor 2019 hebben we vijf speerpunten geformuleerd.

Herbronning op Leger des Heils DNA en waardenclaim
We gaan ons bezinnen op het Leger des Heils DNA. Wat houdt ons geloof, de wens tot zingeving en ‘onvoorwaardelijk betrokken zijn bij mensen zonder helper’, nu en in de toekomst in voor onze organisatie? Hoe kunnen we medewerkers en deelnemers de ‘ziel’ van het Leger des Heils laten ervaren? Oftewel, waarom doen we wat we doen en hoe kunnen we dit in alle aspecten van ons werk tot uiting brengen?

Impact van ons werk
We willen onze relevantie beter aan kunnen tonen. Meer inzicht in en communicatie over onze impact is hiervoor noodzakelijk. Wat leveren we voor wie en waar zit onze relevantie? We zijn een organisatie boordevol prachtige verhalen over deze relevantie, daar willen we meer gebruik van maken.

Geloofwaardig leiderschap
Als leiders van de organisatie willen we er zijn voor onze medewerkers. Zij zijn immers de kracht van de organisatie. Wij geloven dat geloofwaardig leiderschap een belangrijke factor is in het werkplezier van de medewerkers, een goede teamsfeer bevorder en de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt verhoogt.

Aandacht voor medewerkers
Zonder onze medewerkers zijn we nergens. Juist bij een organisatie die er in de kern is voor de ander, is het van belang dat de ondersteunende diensten er zijn voor de medewerkers. Dit ligt in het verlangde van geloofwaardig leiderschap. We gaan ons richten op de wensen en behoeften van de medewerkers. Luisteren naar hun perspectief en hiernaar handelen. We zien dit als een reis die we als organisatie met elkaar maken. Om deze zo goed mogelijk te faciliteren, en het doel niet uit het oog te verliezen, hebben we een projectgroep opgesteld onder de naam Xpeditie (2)020.

Bedrijfsvoering op orde
Tot slot richten we ons op de bedrijfsvoering. We willen een professionaliseringsslag maken en zorgen dat alles op orde is, zodat we ook voor de toekomst een gezonde organisatie zijn en blijven.

Cliëntgestuurderuimte

 

In 2018 is onze cliëntgestuurderuimte ‘THUIS’ geopend. Deelnemers uit de cliëntenraad van Leger des Heils Amsterdam hebben aangekaart dat het goed zou zijn om een eigen ruimte te hebben, waar deelnemers (cliënten) zelf de regie hebben en kunnen bepalen hoe de ruimte gebruikt wordt. We zijn trots dat we als organisatie aan deze wens hebben kunnen voldoen door het openen van de cliëntgestuurderuimte. Een oud en vervallen pand is door inzet van de deelnemers zelf, tot een paleisje omgetoverd. Het is nog in ontwikkeling, er zijn tal van ideeën voor de toekomstige activiteiten in deze ruimte. Het is mooi om te zien dat deelnemers de eigen regie willen pakken en samen sterk staan.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad

 

In december 2018 hebben de cliëntenraad en het management team een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin de structuur van de cliëntenraad en de samenwerking met het MT is vastgelegd. In het verleden waren er namelijk verschillende cliëntenraden, maar dit is nu samengevoegd tot één gezamenlijke raad die onderverdeeld is in verschillende commissies. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over allerlei onderwerpen, zoals: de ambulantisering van de zorg, herstelgericht werken, veiligheid, voeding, hygiëne en dagbesteding.

Voorzitter Willem Coninck: “Het is van groot belang dat deelnemers inspraak hebben op beslissingen die de kwaliteit van zorg beïnvloeden. Zij zijn de enigen die kunnen vertellen hoe het is om zorg te ontvangen en hebben de ervaringskennis die medewerkers niet hebben.” Zowel de cliëntenraad als het MT zijn erg te spreken over de overeenkomst. Directeur Zorg Harry Doef: “Het afgelopen jaar heeft de cliëntenraad ons op een constructief kritische manier gevolgd en van feedback voorzien. Door deze overeenkomst kunnen we elkaar op een nog betere manier aanvullen. Ik ben ervan overtuigd dat dit onze hulpverlening ten goede komt.”

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1