Cherry Pols 

over Project Xpeditie

(2)020 

“We willen een betere werkgever zijn voor onze medewerkers”

wit-pijl

  4. Interview

Het Leger des Heils wil onvoorwaardelijk betrokken zijn bij de mensen zonder helper. Onze medewerkers hebben dan ook een sterke intrinsieke motivatie om de stad een stukje mooier te maker. In hun dagelijks werk zien ze echter ook veel heftige dingen voorbij komen. Om onze medewerkers beter te kunnen ondersteunen in het uitdagende werk dat ze doen, is het project Xpeditie (2)020 van start gegaan.

Halverwege 2018 is projectleider Cherry Pols van start gegaan met het project Xpeditie (2)020. “De afgelopen jaren zijn er veel  veranderingen geweest”, legt Cherry uit. “Denk aan de transitie van de zorg naar de gemeente, de bezuinigingen in de zorg en de verzwaring van onze doelgroep. Als Leger des Heils kampen we met een hoog verzuimcijfer. Reden genoeg om ons als organisatie te bezinnen op goed werkgeverschap. Als we zeggen dat we er onvoorwaardelijk zijn voor onze deelnemers, hoe ondersteunen we dan onze medewerkers onvoorwaardelijk?”

Gezamenlijke reis
Als projectleider is Cherry alle teams langsgegaan om te vragen wat zij nodig hebben om hun werk goed te doen. “De naam Xpeditie wijst op een gezamenlijke reis die je met elkaar maakt”, licht Cherry toe. “We hebben een duidelijk doel, namelijk ‘beter werkgeverschap’,

de medewerkers geven aan wat hiervoor nodig is.” Dat deze aanpak loont, was te merken in het afgelopen medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). Waar normaal gesproken 25% van de medewerkers hieraan deelneemt, was het deelnemerspercentage afgelopen jaar 55%.

“Ook uit dit MTO blijkt weer dat we ontzettend bevlogen en betrokken medewerkers hebben. Mensen vinden hun werk erg leuk. Belangrijke ontwikkelpunten liggen op het vlak van: cultuur, interne communicatie, medewerkersgerichte processen (denk aan: inwerken, vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling) en de werkplek. Als projectgroep gaan we met al deze zaken aan de slag. Ons uiteindelijke doel is dat alles wat wij doen uiteindelijk ingebed wordt in de organisatie, zodat de projectgroep uiteindelijk niet meer nodig is.”

“We hebben ontzettend betrokken en bevlogen medewerkers”

———————

Coaching bij kanker

Een onderdeel van het project Xpeditie (2)020 is het initiatief ‘coaching bij kanker’. Gemiddeld krijgen vijf medewerkers per jaar de diagnose kanker. Wanneer kanker een medewerker treft, heeft dit een enorme impact op zowel de medewerker zelf als het team. Een groot aantal van deze medewerkers keert terug in het arbeidsproces. Begeleiding en coaching is daarbij erg belangrijk. Daarom bieden we sinds 2018 coaching aan teams en medewerkers op het gebied van kanker. Coach Kim Hulscher: “We bieden begeleiding tijdens en na de behandelingen op onderwerpen zoals: vermoeidheid, angst, zelfbeeld, relaties, zingeving en werk.

Mensen voelen een drempel om over hun ziekte te praten uit angst voor consequenties voor hun loopbaan. Daarom is heldere communicatie over kanker en de gevolgen voor je werk zo belangrijk. Ook hebben we het over herstelgericht werken. We willen oog hebben voor de individuele behoefte van de medewerker met kanker en kijken naar wat de medewerker nog wel kan. Uit cijfers van het NFK blijkt dat 54% van de werknemers met kanker hun werkgever een onvoldoende geeft in de begeleiding rondom hun ziekte. Daarom geven we ook voorlichting aan leidinggevenden en teams. Als Leger des Heils willen we hierin het goede voorbeeld geven; we nemen het welzijn van onze medewerkers heel serieus.”

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1