Raad van Toezicht en Directie

 

De Raad van Toezicht per 31 december 2019:

Commissioner Hannelise Tvedt (voorzitter)
Kolonel Henrik Andersen (vice-voorzitter)
Lt.-kolonel John den Hollander (penningmeester)
Mr. drs. Arjan Lock
Prof. dr. Willemien den Ouden
Drs. Paul Venhoeven (secretaris)
Mr. drs. Jan de Vries
Marianne Waling-Huijsen

De statutaire directie van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg:

Envoy drs. Cornel Vader (voorzitter stichtingsdirectie)
Kapitein Harm Slomp RA (stichtingsdirecteur)

Management Goodwillcentra Amsterdam per 1 januari 2019:

Envoy drs. Ed Bosma (algemeen directeur)
Drs. Wim van Ginkel RA (directeur bedrijfsvoering)
Harry Doef (directeur zorg)
Margo Merts-Tinga MBA (manager primair proces)
Drs. Cynthia Vos (manager primair proces)
Katia Biemans- Maas (hoofd bureau trajectmanagement)

Management Goodwillcentra Amsterdam per 1 januari 2020:

Envoy drs. Ed Bosma (regiodirecteur)
Drs. Wim van Ginkel RA (directeur bedrijfsvoering)
Harry Doef (directeur zorg)
Katia Biemans- Maas (business unit manager ambulant)
Marije Hondeman (business unit manager jeugd & gezin)
Mark Spaargaren (business unit manager 24-uurs volwassenen)
Christa Baas (manager bureau traject management)
Piet van Roode (controller)
Frans van Dommele MSM (manager HR)
Erik van Dijk (directiesecretaris)

Colofon

 

Samenstelling en (eind)redactie:

Communicatie Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam

Fotografie:

Bart Dors (Dors Studios), Dik Nicolai, Emanuel Wiemans, Kieran, Manuel Hazeleger (Dutchquest), Mariƫtte Hameeteman, Marjan van der Meer (Pure Fotografie), M.L. Kreike, Nimax photography, Wendy Bos, Leger des Heils beeldbank.

Vormgeving:

Buro Dirigo Haarlem

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1