Tevredenheid deelnemers: 87%
Cijfer: 7,9
Incidentmeldingen: 436 meldingen
Calamiteiten: 3

 

In 2019 waren onze deelnemers onverminderd positief over de hulp die ze krijgen. Bijna 87% is tevreden over de hulp die ze van het Leger des Heils krijgen. Deelnemers voelen zich veilig bij ons, ook deelnemers die in een crisis opvang zitten. Ze geven aan dat ze worden geholpen met het stellen van en het werken aan doelen. De cliëntenraad bevestigt het beeld dat het deelnemer-ervaringsonderzoek schetst.

Er zijn in 2019 meer incidenten gemeld, vooral omdat er extra aandacht is gegeven aan het melden en analyseren van de incidenten. We willen leren van incidenten en onze zorg verbeteren. Er waren 3 calamiteiten waar agressie van een deelnemer met complexe problematiek escaleerde. Hier is onderzoek naar gedaan en de verbeterpunten zijn opgepakt.

Terug naar overzicht

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1