16. Artikel

————————

Nieuwe indeling organisatie

Een jaar van voorbereidingen

In 2019 zijn we als GWCA aan de slag gegaan met een nieuwe indeling van ons primaire proces. Ons werk is onderverdeeld in drie verschillende Business Units: Ambulant, Jeugd & Gezin, 24-uurs Volwassenen. Door ons werk op deze manier in te richten, zijn we efficiënter en kunnen we beter inspelen op het politieke en maatschappelijke speelveld waarin ons werk zich bevindt. Na een jaar vol voorbereidingen is de nieuwe organisatie-indeling per 1 januari 2020 officieel ingegaan.

Katia Maas

Manager Business Unit Ambulant

‘Werkprocessen stroomlijnen en verbanden leggen’
———–

Voor wie zijn we er en hoe gaan we hen het beste begeleiden? Binnen onze Business Unit Ambulant staat die vraag centraal. Ik zie het als onze verantwoordelijkheid om in de stad te blijven opstaan voor de ingewikkelde complexe groep mensen die wel zelfstandig woont, maar soms net even wat meer hulp nodig heeft. Daarbij weegt het belang van de buurt mee, maar meer nog dat van de deelnemer. Overvragen we hem? Heeft hij meer structuur nodig dan alleen begeleiding? We moeten realistisch zijn en rekening houden met een percentage deelnemers dat niet zelfstandig kan wonen.

Omdat we nu in één Business Unit samenwerken kunnen we de werkprocessen tussen afdelingen beter stroomlijnen en verbanden tussen de producten leggen. Hierdoor kunnen we de deelnemer optimaal ondersteunen. In de wereld van de thuiszorg is veel veranderd, ik zie daarin veel ruimte voor kansen. Dankzij mijn ijzersterke team met goede project- en clustermanagers, kunnen we samen met de teams bouwen aan die processen. Ik vind het leuk om hen daarin mee te nemen. We werken er samen hard aan om de Business Unit klaar te stomen en voor te bereiden op de start van de buurtteams, begin 2021. Minder leuk, maar zeker niet minder belangrijk, is om het financiële deel ook rond te krijgen. Dat is voor ons ook echt een grote uitdaging.”

Marije Hondeman

Business Unit Jeugd & Gezin

“De grootste winst van deze nieuwe indeling is dat alle jeugd-gerelateerde producten in één Business Unit samengevoegd zijn. Dit geeft meer slagkracht en ruimte voor ontwikkeling. Als Leger des Heils mogen we wel wat meer laten zien wat we voor de jeugd kunnen doen in de stad. Daarnaast kunnen wij, door beter met elkaar samen te werken en producten op elkaar te laten aansluiten, een stevigere bijdrage leveren voor kwetsbare jongeren. Ik vind het heel leuk en uitdagend om die samenhang te zoeken, de basis verder op orde te brengen en als Business Unit te groeien. Er is zoveel perspectief te bieden in de jeugdzorg. Ik wil daarvoor vechten. Deze jongeren verdienen een toekomst; ze hebben zoveel tegenslag meegemaakt. Wij moeten onze stem gebruiken om voor hen op te komen.

Als je bij Jeugd & Gezin wilt werken, moet je een beetje ongehoorzaam zijn. Er is veel wet- en regelgeving. Laat je daar niet door lamleggen, maar probeer kansen te pakken. Dat vind ik leuke materie. Binnen de beperkingen toch vooruit denken; durven ontwikkelen, innovatief zijn. Als medewerker heb je een hele dikke huid nodig. Je moet met kleine stapjes blij kunnen zijn; veiligheid kunnen bieden aan jongeren die nooit liefde hebben gevoeld. Als je dat realiseert en je eigen verhaal ondergeschikt kan laten zijn, kan je aan vertrouwen werken – we laten je niet vallen. Voor mij als manager is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat medewerkers dit kunnen; hen hiertoe faciliteren en scholen. Ik heb een duidelijke visie over kwalitatief goede zorg voor deze jonge doelgroep. Er valt nog veel winst te behalen. En ik heb een enthousiast en professioneel team om mee op weg te gaan.”

‘Om hier te werken moet je een beetje ongehoorzaam zijn’
———–

Mark Spaargaren

Business Unit 24-uurs Volwassenen

“24-uurs zorg zal altijd nodig blijven”

———–

“Er zal altijd een groep mensen zijn die 24-uurszorg nodig heeft. Het is dan ook belangrijk dat we voldoende intramurale capaciteit houden. Zeker omdat er nog lange wachtlijsten zijn en  de doorstroom stagneert. Wel voorzie ik dat het zorgaanbod steeds meer ‘op maat’ en gevarieerd zal worden. In de ideale wereld woont iedereen zo zelfstandig mogelijk midden in de samenleving, en kan zorg waar nodig worden op- en afgeschaald. Bijvoorbeeld iemand woont zelfstandig, maar kan niet voor zichzelf koken en valt daarbij terug op een intramurale voorziening of Bij Bosshardt in de buurt. De Wooncirkels, zoals de pilot bij het Instroomhuis, is daar een voorbeeld van. Mensen die in de buurt wonen, kunnen daar terecht met vragen of voor een maaltijd.

Wij willen daarop inspelen door mensen goed voor te bereiden op meer zelfstandigheid, maar ook door meer variëteit aan te bieden; bijvoorbeeld door het aanbieden van tussenvormen met flexibele huisvesting of door het creëren van faciliteiten waar mensen beschermd kunnen wonen maar deels ook zelf dingen kunnen doen. De Noordkaap is een voorbeeld van een tussenvorm. Onze klanten hebben een eigen adres, maar wonen beschermd, bij elkaar in een complex, met 24-uurs toezicht in combinatie met een Bij Bosshardt en kantoren. Zorg in nabijheid zogezegd. Daarnaast zijn we, in samenwerking met De Wending, bezig met het ontwikkelen van abstinente plekken, voor mensen die in de kliniek hebben gezeten en middelenvrij willen leven. We zijn nu aan het kijken naar mogelijkheden. Bijvoorbeeld een woonvorm waarbij een aantal deelnemers samen wonen onder begeleiding van een ervaringsdeskundige en een ambulante medewerker. Daarin zoeken we ook samenwerking met locaties van andere zorginstellingen, zoals HVO-Querido. Dat is een mooie uitdaging om vorm te geven.”

Verbouwing Noordkaap

Onze locatie de Noordkaap is naast een woonvoorziening voor deelnemers, ook een kantoor voor medewerkers die ambulant in de wijk werken. Omdat het kantoorgedeelte geen plezierige plek was qua klimaat en uitstraling, is deze in 2019 grondig verbouwd.

 

De oude kantooromgeving van de Noordkaap was aan vervanging toe. Doordat het klimaat niet op orde was gingen medewerkers soms met hoofdpijn naar huis. Het was dan ook van groot belang dat hier iets aan zou gebeuren. Ook de uitstraling van het kantoor was gedateerd. Collega Marith van der Kaden (Projectteam afdeling Huisvesting en Facilitair) is samen met de collega’s van de Noordkaap aan de slag gegaan om het kantoorgedeelte opnieuw in te delen. Marith: “Bij het herindelen van de kantoorverdiepingen zijn we uitgegaan van ‘Activity Based Working‘. Omdat medewerkers ambulant in de wijk werken heeft niet iedereen een eigen bureau nodig. We hebben de collega’s gevraagd welk type werkplek zij nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. In de nieuwe kantoorindeling zijn bijna alle bureaus flexplekken maar heeft ieder team wel een eigen afdeling met een ‘thuishaven’. Dat is een ontmoetingsplek waar medewerkers met elkaar bij kunnen praten. Op de 12e verdieping hebben we een werkcafé gecreëerd, waar collega’s in een minder formele setting met elkaar kunnen spreken en samen kunnen lunchen. De reacties op de nieuwe werkomgeving zijn positief. Collega’s hebben weer een prettig kantoor waar ze naartoe kunnen na hun werk in de wijk.”

Verbouwing Noordkaap

Onze locatie de Noordkaap is naast een woonvoorziening voor deelnemers, ook een kantoor voor medewerkers die ambulant in de wijk werken. Omdat het kantoorgedeelte geen plezierige plek was qua klimaat en uitstraling, is deze in 2019 grondig verbouwd.

De oude kantooromgeving van de Noordkaap was aan vervanging toe. Doordat het klimaat niet op orde was gingen medewerkers soms met hoofdpijn naar huis. Het was dan ook van groot belang dat hier iets aan zou gebeuren. Ook de uitstraling van het kantoor was gedateerd. Collega Marith van der Kaden (Projectteam afdeling Huisvesting en Facilitair) is samen met de collega’s van de Noordkaap aan de slag gegaan om het kantoorgedeelte opnieuw in te delen. Marith: “Bij het herindelen van de kantoorverdiepingen zijn we uitgegaan van ‘Activity Based Working‘. Omdat medewerkers ambulant in de wijk werken heeft niet iedereen een eigen bureau nodig. We hebben de collega’s gevraagd welk type werkplek zij nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. In de nieuwe kantoorindeling zijn bijna alle bureaus flexplekken maar heeft ieder team wel een eigen afdeling met een ‘thuishaven’. Dat is een ontmoetingsplek waar medewerkers met elkaar bij kunnen praten. Op de 12e verdieping hebben we een werkcafé gecreëerd, waar collega’s in een minder formele setting met elkaar kunnen spreken en samen kunnen lunchen. De reacties op de nieuwe werkomgeving zijn positief. Collega’s hebben weer een prettig kantoor waar ze naartoe kunnen na hun werk in de wijk.”

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1