6. Artikel

————————

Testimonials

Ervaringen met het Leger des Heils

6. Artikel

————————

Testimonials

Ervaringen met het Leger des Heils

Anne Roseboom

Senior Beleidsadviseur WMO – Gemeente Amsterdam

“Het Leger des Heils deinst nooit terug, hoe kwetsbaar de mensen ook zijn.”

——————–

“De Gemeente Amsterdam heeft een hechte samenwerking met het Leger des Heils. Samen bedenken we oplossingen voor vraagstukken rondom maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de huisvesting van dak- en thuislozen.

Het Leger des Heils is één van onze belangrijke strategische partners. Zij zijn er voor de meest kwetsbare mensen in de stad en stappen in ook wanneer ondersteuning eerder niet geholpen heeft. Het Leger des Heils deinst nooit terug, hoe kwetsbaar de mensen ook zijn.

De organisatie is heel flexibel en altijd bereid om mee te denken, zoals over de aanpak van de huisvestingproblematiek in de stad. Door sterk in te zetten op netwerkversterking kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat sommige mensen dakloos worden. De medewerkers van het Leger des Heils zijn gepassioneerde mensen, met kennis van zaken op alle niveaus. Ze werken vanuit een intrinsieke gedrevenheid om het goede te doen voor de stad. Het Leger des Heils werkt niet alleen maar bedrijfsmatig, maar echt vanuit een hoger doel. Dat is heel nadrukkelijk aanwezig.”

Fleur van Eeden

Beleidsadviseur GGZ Cordaan

“Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2015, is de GGZ-tak van Cordaan veel nauwer gaan samenwerken met de andere Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang-organisaties in de stad. Dit betekent dat we ook intensiever zijn gaan samenwerken met het Leger des Heils.

Er is vrij snel een goed samenwerkingsverband ontstaan rondom thema’s als: Beschermd Wonen, Ambulante Ondersteuning en de huisvesting van kwetsbare groepen. Met het Leger des Heils kunnen we gemakkelijk schakelen en zijn er korte lijntjes.

Een aantal jaren geleden hebben we, met nog twee andere grote partijen, een uitvoeringsplan gemaakt voor onderdelen uit het koersbesluit ‘Thuis in de Wijk’. Denk aan onderwerpen als: samenwerken in de wijk en de rol van ervaringsdeskundigheid. Van daaruit hebben we mooie bijeenkomsten georganiseerd in de verschillende wijken. Het is prettig samenwerken met het Leger des Heils en op belangrijke punten zitten we op één lijn. Bij het Leger werken enorm toegewijde mensen; de organisatie staat voor elke klantengroep die je maar kunt bedenken. Iedere klant telt mee, dat vind ik heel kenmerkend voor het Leger des Heils.”

“Iedere klant telt mee.”

——————–

Elisabeth Bouwmeester

Vrijwilliger veldwerkrondes Meeting Point

“Het zijn hele krachtige vrouwen die ik spreek.”

——————–

“Tijdens onze wekelijkse veldwerkrondes over het Wallengebied lopen we langs de ramen en kijken we wie er behoefte heeft aan koffie en een praatje. Ik vraag hoe het gaat met de vrouwen en hun familie. Ons doel is luisteren en eventueel advies geven. Juridisch advies, of gewoon over praktische zaken. Even een adempauze en een goed gesprek. We komen niet met de Bijbel binnen, maar soms wil iemand graag samen bidden en dan doen we dat. Ik vertel ook altijd veel over mezelf, dat schept een goede band. Het zijn hele krachtige vrouwen die ik spreek, die door hun beroep als prostituee vaak gestigmatiseerd worden. Er wordt niet verder gekeken dan de buitenkant.

Ik doe dit vrijwilligerswerk nu al zeven jaar en het heeft me een nieuwe kijk op de wereld gegeven. Er is zo veel meer dan je eigen omgeving en kennissenkring. Of iemand nu op straat of in een villa woont, uiteindelijk zijn we allemaal mens en hebben we meer met elkaar gemeen dan dat we verschillen. Ik heb voor het Leger des Heils gekozen omdat zij echt naast mensen staan, nooit erboven. Als je geen vangnet meer hebt kun je toch rekenen op het Leger des Heils. Iedereen mag komen, iedereen is gelijk.”

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1