————————

Voorwoord

Elk jaar heeft zijn eigen verrassingen. Soms zijn dat hele ingrijpende. Aan het begin van 2019 bereidden we ons voor op een nieuwe indeling van onze organisatie. Het primaire proces werd opnieuw ingedeeld, met als doel om ons werk efficiënter in te richten en de bestuurbaarheid van de organisatie in zijn geheel te verbeteren. Uiteindelijk hadden we drie Business Units samengesteld waaronder de volledige breedte van ons werk viel: de Business Units Ambulant, 24-uurs Volwassen en Jeugd & Gezin. Er werden mooie tijdsplannen opgesteld om het proces goed en zorgvuldig te laten verlopen. Ook binnen het landelijke Leger des Heils was een nieuwe organisatie-indeling aan de gang, die op sommige onderdelen impact had op onze organisatie in Amsterdam. In april 2019 werden we geconfronteerd met een groot financieel tekort.

Voortgang zorg in gevaar

Als organisatie hadden we in het eerste kwartaal meer zorg geleverd, dan we aan subsidie toegezegd kregen. Als we hiermee doorgingen, zou het tekort oplopen tot 4,5 miljoen euro. Een onacceptabele situatie, omdat hiermee de voortgang van onze zorg in gevaar kwam. Om het tekort te reduceren, moest een aantal pijnlijke beslissingen genomen worden. Met als meest pijnlijke beslissing: een cliëntenstop. Als directie en managementteam hebben we het hier erg moeilijk mee gehad. Maar de consequenties waren het meest voelbaar op de afdelingen en in ons ambulante werk. Bewoners moesten verhuizen naar een andere woonplek. Deelnemers zagen hun traject stagneren. Voor zowel de deelnemers als de medewerkers zijn het heel onzekere tijden geweest. In een tijd waarin de wachtlijsten binnen de (O)GGZ groot zijn, is het moeilijk te verteren dat wij een stop op onze zorg moesten zetten. Zowel binnen als buiten onze organisatie heeft deze beslissing tot veel vragen en onrust geleid. Van berichten in de (landelijke) media tot aan kamervragen. Onze dankbaarheid was dan ook groot toen we rond de zomer de cliëntenstop konden opheffen.

Loyale en gedreven medewerkers

Als directie zijn we altijd al heel dankbaar geweest voor onze medewerkers die onder alle omstandigheden een extra mijl gaan voor de ander. Maar juist in deze situatie, waarin veel onzekerheid en spanning heerste, zijn we extra onder de indruk van de veerkracht van onze organisatie. Al onze medewerkers hebben zich met minder mogelijkheden, maximaal ingezet. We kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe trots we zijn op onze loyale en gedreven medewerkers.

Daarnaast zijn we dankbaar voor de goede samenwerkingen met ketenpartners in de stad, de subsidies en donaties die wij mochten ontvangen om ons werk te kunnen doen en de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze organisatie. Mede namens mijn collega’s Wim van Ginkel (directeur bedrijfsvoering) en Harry Doef (directeur zorg) wil ik iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook, ons werk in 2019 mogelijk heeft gemaakt.

Onder de zegen van onze God zetten we dan ook met vertrouwen ons werk in 2020 voort.

Ed Bosma

Regiodirecteur Leger des Heils Amsterdam

Lees hier het voorwoord van het landelijk jaarverslag

“Er zijn meer dan 40.000 mensen dakloos.”
——————————

Voorwoord

Envoy drs. Cornel Vader
Voorzitter stichtingsdirectie
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering

Terugblik vanuit de cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de deelnemers. We bespreken signalen vanuit de afdelingen met het management en geven advies over beleid. Wanneer we terugblikken op 2019 staan we vooral stil bij alle financiële maatregelen die er zijn getroffen. Zo zijn we blij dat de groentetuin van 50|50 open mag blijven; de groentetuin bedient deelnemers die moeilijk ergens anders dagbesteding kunnen doen. Tegelijkertijd betreuren we het als raad dat andere afdelingen – zoals de vrouwenafdelingen- zijn gesloten, maar we begrijpen dat zorg gefinancierd moet kunnen worden. De raad blijft zoals in voorgaande jaren meepraten over een soepele overgang van de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen naar een eigen woning. Ook blijft het een belangrijk doel van ons om mee te praten en te adviseren over dagbesteding.

Terugblik vanuit de Ondernemingsraad

 • In het eerste kwartaal werden we verrast door het financiële tekort van de organisatie. Omdat er veel vragen leefden vanuit de organisatie hebben we twee medewerkersbijeenkomsten georganiseerd, waarbij de directie ook aanwezig was.
 • Halverwege het jaar gaven we ons advies over de plannen die de directie had om het financiële tekort op te lossen. In november brachten we opnieuw advies uit, dit keer over de toekomst van ons werkbedrijf 50|50.
 • We hebben ook advies gegeven over de nieuwe organisatie-indeling en de instelling van de directieraad.
 • We hebben ingestemd met de aanpassing van het Arbobeleid, en met de regeling Afbouw toeslagen.
 • Er zijn dit jaar veel wisselingen in de OR geweest en we hebben twee keer verkiezingen moeten organiseren. In december zijn negen nieuwe collega’s toegetreden tot de OR. Daarmee waren alle vijftien plekken weer ingevuld.
 • In september trad René Goldschmeding af als voorzitter van de OR, een taak die hij zes jaar had vervuld. Inge Wiegers volgde hem op.

 

< Inge Wiegers volgde René Goldschmeding op als voorzitter van de OR.

Terugblik vanuit de Ondernemingsraad

 • In het eerste kwartaal werden we verrast door het financiële tekort van de organisatie. Omdat er veel vragen leefden vanuit de organisatie hebben we twee medewerkersbijeenkomsten georganiseerd, waarbij de directie ook aanwezig was.
 • Halverwege het jaar gaven we ons advies over de plannen die de directie had om het financiële tekort op te lossen. In november brachten we opnieuw advies uit, dit keer over de toekomst van ons werkbedrijf 50|50.
 • We hebben ook advies gegeven over de nieuwe organisatie-indeling en de instelling van de directieraad.
 • We hebben ingestemd met de aanpassing van het Arbobeleid, en met de regeling Afbouw toeslagen.
 • Er zijn dit jaar veel wisselingen in de OR geweest en we hebben twee keer verkiezingen moeten organiseren. In december zijn negen nieuwe collega’s toegetreden tot de OR. Daarmee waren alle vijftien plekken weer ingevuld.
 • In september trad René Goldschmeding af als voorzitter van de OR, een taak die hij zes jaar had vervuld. Inge Wiegers volgde hem op.

 

< Inge Wiegers volgde René Goldschmeding op als voorzitter van de OR.

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1