Interview abstinent wonen

Op weg naar een middelenvrij leven

De pilot abstinent wonen biedt een veilige plek aan mensen die zonder de verleiding van verslavende middelen om zich heen willen leven en herstellen. Vincent van Oostveen werkt als ervaringsdeskundige bij het Leger des Heils en is actief betrokken bij deze pilot.

Interview abstinent wonen

Op weg naar een middelenvrij leven

De pilot abstinent wonen biedt een veilige plek aan mensen die zonder de verleiding van verslavende middelen om zich heen willen leven en herstellen. Vincent van Oostveen werkt als ervaringsdeskundige bij het Leger des Heils en is actief betrokken bij deze pilot.

“De wens om een aparte locatie te hebben waarin mensen abstinent, oftewel middelenvrij, kunnen wonen bestond al heel lang bij het Leger des Heils”, vertelt Vincent. “Het is niet gemakkelijk om van je verslaving af te komen als je mensen om je heen hebt die gebruiken, zoals bij de meeste opvanglocaties.” De pilot is opgezet in samenwerking met onze 24-uursafdeling Middelen Bewust, de cliëntenraad, ervaringsdeskundige collega’s en verslavingskliniek De Wending.

Stappen richting herstel

De locatie voor de nieuwe woonvorm is een appartement in Amsterdam-Zuidoost. Er is daar plek voor vier bewoners en een extra bed voor doorstromers. “Deelnemers komen over het algemeen binnen vanuit ‘De Wending’. Daar hebben zij de eerste stap naar herstel al gezet. Het idee is dat een deelnemer hier ongeveer een jaar woont en daarna  kan doorstromen naar een eigen woning.”

Bewoners krijgen gedurende hun verblijf goede begeleiding. “Iedereen wordt gekoppeld aan een trajecthouder, waarmee ze samen een plan opstellen en wekelijks een gesprek voeren waarin de gang van zaken wordt besproken. Daarnaast is er soms begeleiding vanuit ‘De Wending’ of vanuit andere instellingen zoals ‘reclassering’. Alle deelnemers volgen ook drie keer per week het twaalfstappenprogramma.”

‘In mijn oude leven was ik eigenlijk alleen maar aan het overleven’

…………………..

Licht aan de horizon

Als ervaringsdeskundige weet Vincent dat het geen gemakkelijke weg is om na jarenlang gebruik weer middelenvrij te gaan leven. “Na vijfentwintig jaar excessief gebruik was mijn herstel een moeizame route. Het lastigste vond ik om opnieuw het vertrouwen te krijgen dat het leven weer leuk wordt. In mijn oude leven was ik eigenlijk alleen maar aan het overleven. Na mijn herstel gingen er meer deuren open dan ik had durven dromen. Zo heb ik een studie gevolgd en ben ik nu hier aan het werk om anderen te helpen.”

Wat hem opvalt aan de bewoners is dat ze allemaal op hun eigen manier het dagelijkse leven weer beginnen op te pakken. “De een kan weer als mantelzorger werken voor een familielid, de ander zoekt vrienden op die van betekenis zijn. Ik zie bij een bewoner de hoop terugkomen dat het goed komt, hij ziet weer licht aan de horizon. De zingeving van het leven is echt aan het verbeteren.”

‘Het is niet gemakkelijk om van je verslaving af te komen als je mensen om je heen hebt die gebruiken’

Geluksprikkels ervaren

Typische onderwerpen die Vincent als ervaringsdeskundige met de bewoners bespreekt zijn ‘het omgaan met trekmomenten’ of ‘wat je kunt doen als je geen zin hebt in de dag’. Maar ook hoe je lotgenoten kunt ontmoeten. Daarnaast focust hij zich op gezamenlijke activiteiten met de groep. “Er zijn een paar vaste momenten in de week waarop ik aanwezig ben. Zo is er één keer per week een kookgroep en een andere keer een lunch and fun dag. Laatst zijn we ook met z’n allen gaan bowlen. Samen leuke dingen doen is belangrijk voor het herstel; je moet weer leren om geluksprikkels te ervaren in het dagelijks leven.”

‘Mijn wens is dat de deelnemers zich weer fijn voelen en een prettig en vrij leven ervaren’

……………………………..

De kracht van herstel

Bij de abstinent wonen locatie staat de kracht van herstel constant centraal bij alle betrokkenen. “Er wordt hier niet veel gesproken over middelen en als het toch ter sprake komt, dan wordt het neergezet als iets negatiefs en stukmakend. Er wordt niet geromantiseerd over wat het allemaal kan opleveren. De triggers om weer te gaan gebruiken zijn daardoor minimaal. Alle bewoners hebben heel duidelijk de wens om niet meer in het gebruikersleven te  zitten en om iets te gaan maken van hun leven. Dat wordt al ingezet door de klinische opname en wij borduren erop voort.”

Toch vindt Vincent het ook belangrijk dat onderwerpen altijd bespreekbaar blijven. “Mensen willen het zo min mogelijk over drugs hebben, ze zijn heel triggermijdend. Dat is heel goed, maar er moet ook ruimte zijn om het er soms wel over te hebben. Het is daarbij belangrijk om heel goed te kunnen aanvoelen wat daarvoor het juiste moment is en wat niet, dat is niet altijd gemakkelijk. Ik geef de bewoners wel de kans om aan te geven of zij erover willen praten, of niet.”

Vrij van de ongemakken van verslaving

Als ervaringsdeskundige staat Vincent naast de deelnemers en daardoor ervaart hij vaak nabijheid en herkenning. “Toch is uiteindelijk iedereen een individu en autonoom. Ondanks dat de verslavingsproblematiek heel eenzijdig is, zijn er veel verschillende routes op de weg naar herstel. Mijn wens is dat deelnemers weer eigen, gezonde keuzes kunnen maken. Dat ze los zijn van de ongemakken van verslaving en weer een prettig en vrij leven hebben.”

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1