Nieuw in 2020

Digitale zorg

voor deelnemers

Interview

Nieuwe vorm van wachtlijstbegeleiding

Digitale zorg

voor deelnemers

Interview

Nieuwe vorm van wachtlijstbegeleiding

Het verbeteren van onze zorg is iets waar we continue naar streven. In 2020 heeft het project ‘e-Health’ een hoge vlucht genomen. Maar ook op het gebied van wachtlijstbegeleiding zijn er stappen gezet. Zo bieden we nu specialistische ondersteuning aan Amsterdammers die wachten op een plek in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen.

Artikel

Digitale zorg voor deelnemers

Door alle maatregelen rondom corona is ‘e-Health’, onze digitale zorg voor deelnemers, in een stroomversnelling gekomen. Via een regeling van de gemeente Amsterdam zijn er afgelopen jaar meer dan 300 laptops verspreid onder ambulante deelnemers.

Doordat mensen een laptop ontvingen kon een deel van onze zorg online plaatsvinden via beeldbellen. Ook konden deelnemers nu makkelijker hun eigen zaken regelen of contact onderhouden met familie. Jan was één van de deelnemers die een laptop ontving. “Ik ben niet zo digitaal vaardig”, geeft hij aan. “Maar het lijkt me wel leuk om meer mee te kunnen komen en een training te volgen.”

Digitale inclusie

Meedoen in de samenleving betekent ook steeds meer digitaal meedoen. Dit heet ook wel digitale inclusie. We communiceren in Nederland steeds meer digitaal. Dat biedt kansen, maar voor veel van onze deelnemers gaan de ontwikkelingen (te) snel. Het is daarom niet voldoende om een tablet of smartphone te hebben.

Ook het werken aan ‘digitale vaardigheden’ moet een plek krijgen. Samen met HVO-Querido hebben we een smartphone training ontwikkeld. Daarnaast zijn we aangesloten bij de ‘Sigra Coalitie digitale zorg’.

Samen met Arkin en veel andere zorginstellingen zetten we onze schouders onder het platform lekkerinjevel.amsterdam waar op verschillende leefgebieden digitale programma’s en andere content wordt aangeboden. Om e-Health een goede plek te geven binnen onze hulpverlening, is er ook een werkgroep ‘beeldbellen’ van start gegaan. Hier kunnen begeleiders hun ervaringen rondom beeldbellen uitwisselen en gezamenlijk ‘best practices’ ontwikkelen.

Interview

Nieuwe vorm van wachtlijstbegeleiding

In Amsterdam zijn er lange wachtlijsten voor een plek in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Door de Blokhuismiddelen die in 2020 zijn vrijgekomen, is er een speciaal begeleidingstraject voor Amsterdammers die op de wachtlijst staan.

De gemeente Amsterdam heeft diverse zorgaanbieders gevraagd om een nieuwe vorm van wachtlijstbegeleiding op te zetten. Vanuit het Leger des Heils is beleidsondersteuner Janet van Velzen hierbij betrokken samen met projectleider Joris Newman van HVO-Querido.

Steungroep

“Door het aanbieden van wachtlijstbegeleiding proberen we meer overzicht te creëren in de hulpvragen die de persoon op de wachtlijst heeft”, aldus Janet. “Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het opzetten van een steungroep. Een steungroep is een groep mensen die de Amsterdammer helpt bij het bereiken van persoonlijke hersteldoelen. Deze doelen kunnen te maken hebben met alle dimensies van herstel.”

De steungroep kan volgens Janet bestaan uit mensen uit het informele netwerk, zoals buren, familie of vrienden. Maar ook uit mensen uit het formele netwerk, zoals zorgverleners of ervaringsdeskundigen. De Amsterdammer bepaalt zelf wie er in de steungroep komt. “Ons uiteindelijke doel is dat mensen weer meer regie over hun leven krijgen en dat het oplossen van ‘dakloosheid’ onderdeel is van een bredere aanpak.”

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1