Voorwoord

Elk jaar heeft zijn eigen verrassingen

Terugblik vanuit

de cliëntenraad

Terugblik vanuit

de ondernemingsraad

Voorwoord

Terugblik vanuit

de cliëntenraad

Terugblik vanuit

de ondernemingsraad

Voorwoord

2020 was voor iedereen een heftig jaar. Door de coronapandemie veranderde de wereld en ook onze organisatie. Bewoners moesten zoveel mogelijk binnen blijven, er moesten per direct noodopvanglocaties opgezet worden voor dakloze mensen die op straat leefden, er waren veel beschermingsmiddelen nodig en we maakten ons zorgen om de gezondheid van onze deelnemers, collega’s en geliefden. Ondanks alle onzekerheid bleven onze medewerkers zich met dezelfde gedrevenheid inzetten voor de meest kwetsbare Amsterdammers.

 

Januari 2020 stond voor ons in het teken van vernieuwing. Ons primaire proces werd ingedeeld in drie verschillende businessunits: ‘Ambulant’, ‘24-uurs Volwassenen’ en ‘Jeugd & Gezin’. Daarnaast werd ons Management Team ook vernieuwd. Het was de bedoeling dat er een aantal bijeenkomsten georganiseerd zouden worden om deze vernieuwingen in goede banen te leiden. Maar toen brak in maart de coronacrisis uit en veranderde onze focus volledig.

Zoals burgemeester Halsema in haar bezoek aangaf, komt de kracht van onze organisatie naar boven in crisissituaties. In een week tijd werd onze locatie ‘de Noorderburgh’ ingericht als quarantaine-locatie en werd er een nieuw team geformeerd. De deelnemers en collega’s van ons werkbedrijf 50|50 Food maakten meer dan 1000 maaltijden per dag in plaats van de gebruikelijke 350. De medewerkers van onze Bij Bosshardt’s bezorgden boodschappen bij kwetsbare Amsterdammers. Er werden laptops uitgedeeld aan deelnemers en gezinnen die er een nodig hadden. Het bedrijfsleven ondersteunde ons met talloze donaties en we kregen veel aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers binnen. Het was hartverwarmend om te zien hoe fantastisch iedereen zich inzette.

Naast de coronacrisis stond 2020 voor ons ook in het teken van de nieuwe aanbestedingen in het sociale domein. De GWCA werd geselecteerd als een van tien kernpartners in de stad voor jeugdzorg; een mooi succes waardoor wij ons de komende zes jaar kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbare jeugd van de stad.

Onze aanbestedingen op het gebied van ‘ambulante ondersteuning’ en ‘maatschappelijke opvang/ beschermd wonen’ vielen echter een stuk lager uit dan gehoopt. Uiteindelijk heeft de gemeente Amsterdam deze aanbestedingen deels ingetrokken en wordt er een nieuwe procedure opgestart. Een goede ontwikkeling waar wij als Leger des Heils een constructieve bijdrage aan willen leveren. Alleen met elkaar kunnen we tot een goed stelsel komen voor de komende jaren.

“Het was hartverwarmend om te zien hoe fantastisch iedereen zich inzette.”

Als Leger des Heils zijn we gewend om onze deelnemers centraal te zetten in alles wat we doen. De komende periode willen we ook meer zorg en aandacht besteden aan onze medewerkers. Het is onze prioriteit dat zij zich gesteund, gefaciliteerd en gehoord voelen. Alleen dan kunnen zij er ook echt zijn voor de mensen zonder helper. Ik wil nogmaals benadrukken hoe dankbaar en trots we zijn op het werk van onze collega’s en vrijwilligers. Daarnaast zijn we ook dankbaar voor de goede samenwerking met onze ketenpartners, donateurs, subsidievertrekkers en de gemeente Amsterdam.

Wij weten ons geïnspireerd door ons motto ‘Doen wat wij geloven’ op basis van de eigentijdse verwoording in de Bijbel: Alleen iemand die ook goede dingen doet, laat zien dat hij echt gelooft (Jacobus 2:18, Bijbel Gewone Taal). Wij danken God voor zijn leiding en liefde voor ieder mens, ongeacht problematiek of positie.

 

Ed Bosma – Regiodirecteur
2020 was voor iedereen een heftig jaar. Door de coronapandemie veranderde de wereld en ook onze organisatie. Bewoners moesten zoveel mogelijk binnen blijven, er  moesten per direct noodopvanglocaties opgezet worden voor dakloze mensen die op straat leefden, er waren veel beschermingsmiddelen nodig en we maakten ons zorgen om de gezondheid van onze deelnemers, collega’s en geliefden. Ondanks alle onzekerheid bleven onze medewerkers zich met dezelfde gedrevenheid inzetten voor de meest kwetsbare Amsterdammers.

 

Januari 2020 stond voor ons in het teken van vernieuwing. Ons primaire proces werd ingedeeld in drie verschillende businessunits: ‘Ambulant’, ‘24-uurs Volwassenen’ en ‘Jeugd & Gezin’. Daarnaast werd ons Management Team ook vernieuwd. Het was de bedoeling dat er een aantal bijeenkomsten georganiseerd zouden worden om deze vernieuwingen in goede banen te leiden. Maar toen brak in maart de coronacrisis uit en veranderde onze focus volledig.

Zoals burgemeester Halsema in haar bezoek aangaf, komt de kracht van onze organisatie naar boven in crisissituaties. In een week tijd werd onze locatie ‘de Noorderburgh’ ingericht als quarantaine-locatie en werd er een nieuw team geformeerd. De deelnemers en collega’s van ons werkbedrijf 50|50 Food maakten meer dan 1000 maaltijden per dag in plaats van de gebruikelijke 350. De medewerkers van onze Bij Bosshardt’s bezorgden boodschappen bij kwetsbare Amsterdammers. Er werden laptops uitgedeeld aan deelnemers en gezinnen die er een nodig hadden. Het bedrijfsleven ondersteunde ons met talloze donaties en we kregen veel aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers binnen. Het was hartverwarmend om te zien hoe fantastisch iedereen zich inzette.

Naast de coronacrisis stond 2020 voor ons ook in het teken van de nieuwe aanbestedingen in het sociale domein. De GWCA werd geselecteerd als een van tien kernpartners in de stad voor jeugdzorg; een mooi succes waardoor wij ons de komende zes jaar kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbare jeugd van de stad.

Onze aanbestedingen op het gebied van ‘ambulante ondersteuning’ en ‘maatschappelijke opvang/ beschermd wonen’ vielen echter een stuk lager uit dan gehoopt. Uiteindelijk heeft de gemeente Amsterdam deze aanbestedingen deels ingetrokken en wordt er een nieuwe procedure opgestart. Een goede ontwikkeling waar wij als Leger des Heils een constructieve bijdrage aan willen leveren. Alleen met elkaar kunnen we tot een goed stelsel komen voor de komende jaren.

“Het was hartverwarmend om te zien hoe fantastisch iedereen zich inzette.”

Als Leger des Heils zijn we gewend om onze deelnemers centraal te zetten in alles wat we doen. De komende periode willen we ook meer zorg en aandacht besteden aan onze medewerkers. Het is onze prioriteit dat zij zich gesteund, gefaciliteerd en gehoord voelen. Alleen dan kunnen zij er ook echt zijn voor de mensen zonder helper. Ik wil nogmaals benadrukken hoe dankbaar en trots we zijn op het werk van onze collega’s en vrijwilligers. Daarnaast zijn we ook dankbaar voor de goede samenwerking met onze ketenpartners, donateurs, subsidievertrekkers en de gemeente Amsterdam.

Wij weten ons geïnspireerd door ons motto ‘Doen wat wij geloven’ op basis van de eigentijdse verwoording in de Bijbel: Alleen iemand die ook goede dingen doet, laat zien dat hij echt gelooft (Jacobus 2:18, Bijbel Gewone Taal). Wij danken God voor zijn leiding en liefde voor ieder mens, ongeacht problematiek of positie.

 

Ed Bosma – Regiodirecteur

Terugblik vanuit de cliëntenraad

2020 was een veelbewogen jaar door de verspreiding van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Om deelnemers zoveel mogelijk veiligheid te bieden, is de uitvoering van deze maatregelen door de cliëntenraad gemonitord en besproken. Een heuglijk feit was de aftrap van de pilot ‘Middelenvrij (abstinent) wonen’, die onder andere door aanhoudend aandringen van de cliëntenraad tot stand is gekomen. Deelnemers die net afgekickt zijn kunnen op deze afdeling werken aan hun herstel zonder door anderen verleid te worden tot middelengebruik. In verschillende overleggen hebben we onderwerpen op de agenda gezet als: voedsel, veiligheid, incidentmeldingen en onze visie op wonen. Ook is de algehele daklozenproblematiek en het bijbehorend beleid regelmatig besproken met de directeur Zorg. De cliëntenraad kijkt terug op een goede samenwerking met het MT en andere managers.

Terugblik vanuit de cliëntenraad

2020 was een veelbewogen jaar door de verspreiding van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Om deelnemers zoveel mogelijk veiligheid te bieden, is de uitvoering van deze maatregelen door de cliëntenraad gemonitord en besproken. Een heuglijk feit was de aftrap van de pilot ‘Middelenvrij (abstinent) wonen’, die onder andere door aanhoudend aandringen van de cliëntenraad tot stand is gekomen. Deelnemers die net afgekickt zijn kunnen op deze afdeling werken aan hun herstel zonder door anderen verleid te worden tot middelengebruik. In verschillende overleggen hebben we onderwerpen op de agenda gezet als: voedsel, veiligheid, incidentmeldingen en onze visie op wonen. Ook is de algehele daklozenproblematiek en het bijbehorend beleid regelmatig besproken met de directeur Zorg. De cliëntenraad kijkt terug op een goede samenwerking met het MT en andere managers.

Terugblik vanuit de Ondernemingsraad

Voor de ondernemingsraad was 2020 een bijzonder jaar. Aan het begin van het jaar waren we nog volop bezig met het geven van advies rondom wijkgericht werken. Onze visie hierop en de consequenties voor de ambulant werkers stonden geregeld op de agenda.

Toen de pandemie haar intrede deed, werd onze focus verlegd. Na goed overleg hebben we onze activiteiten tijdelijk opgeschort zodat we prioriteit konden geven aan het werk in het primaire proces. Vanwege de coronamaatregelen waren daar alle handen meer dan nodig. Tussendoor werd nog wel afgestemd met de directie over zaken die speelden rondom corona. Hierbij hebben de OR-leden een enorme onderlinge betrokkenheid en verbondenheid in de organisatie ervaren. Echt iets om trots op te zijn!

Medio mei werden de vergaderingen via Teams weer opgepakt en werd er toegewerkt naar de verkiezing van de nieuwe OR-leden. De OR heeft de binding met de achterban geprobeerd te verstevigen door de inzet van nieuwe communicatiemiddelen als digitale inloopsessies, vlogs en de nieuwsbrief.

Belangrijke thema’s in dit jaar:
  • Corona gerelateerde onderwerpen, zoals de zorgbonus, min-uren ten gevolge van corona en werkdruk
  • Evaluatie van de roosterapp ‘Inplanning’
  • Mobiliteitsregeling
  • Wijkgericht Werken
Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1