Netwerk betrekken moet een reflex worden in de zorg

Het inzetten van het netwerk van een deelnemer, zoals familie en vrienden, is een essentieel onderdeel van de herstelgerichte aanpak van het Leger des Heils.

rood-pijl

Netwerk betrekken moet een reflex worden in de zorg

Het inzetten van het netwerk van een deelnemer, zoals familie en vrienden, is een essentieel onderdeel van de herstelgerichte aanpak van het Leger des Heils.

Het project ‘herstel in beweging’ traint medewerkers in de ‘netwerkondersteuning methodiek’. Janet van Velzen, projectleider Netwerkondersteuning: “Het besef van de waarde van de inzet van het netwerk wordt groter, maar mag nog meer een algemeen goed worden onder hulpverleners.”

“Ik benadruk continue het belang van het betrekken van het netwerk rondom een deelnemer bij het herstel. We zijn goed op weg; de medewerkers zijn zich bewust van de waarde van het netwerk, maar het mag nog meer in praktijk gebracht worden. Ook in dat opzicht is het ‘herstel in beweging’. Wij bieden nu verschillende tools aan om medewerkers beter te faciliteren, zodat zij ook echt met een deelnemer de wijk in kunnen gaan of de naasten betrekken.”

Reflex
Een belangrijk onderdeel in het ‘meer gemeengoed maken’ is het delen van ervaringsverhalen tussen hulpverleners. Janet: “Het komt regelmatig voor dat medewerkers aangeven dat het bestaande netwerk niet voedend is. Het is in dat geval goed om te kijken wat er nog wel aan netwerk beschikbaar is. Wij als hulpverleners zijn er – als het goed is – tijdelijk. Wie kan er een rol spelen in het herstel van de deelnemer als de hulpverlener vertrekt? Die mindset werken we als organisatie naartoe. Zodra we iets opvangen wat een mogelijk haakje naar een netwerk vormt, gaan we daarmee aan de slag.”

Proces
Bij de netwerkondersteuning zijn er drie punten waar je als medewerker op moet richten: de aansluiting met je deelnemer vinden, contacten leggen met mogelijk netwerk en vervolgens dat netwerk ook ondersteunen en faciliteren. Dat is een proces, dat moet je leren. “Zelf ben ik daar in de begeleiding van een deelnemer ook tegenaan gelopen. Wij waren heel blij dat hij ‘beschut werk’ kreeg. Maar voor de familie gaf dat veel onzekerheid. Want, voorheen had hij een uitkering en werd veel door het Leger des Heils geregeld. Nu betekende dat voor hen ook veel zorgen erbij. Vaak heeft de familie te weinig informatie over wat het betekent voor de deelnemer en voor henzelf; wat als hij terugvalt? Daarin ligt voor ons ook een taak om de familie te ondersteunen en faciliteren. Ik heb de zus van mijn deelnemer uitgenodigd en actief betrokken bij de voorbereiding naar het beschut werk, zodat zij – en de rest van de familie- zich ook zekerder voelden.”

Duurzame stap
“Netwerkondersteuning is echt een investering die veel tijd kost en andere vaardigheden vereist. Daar zijn onze systemen en aansturing niet altijd op berekend. Toch is dit op de lange termijn de meest duurzame stap. Om dit gemakkelijker voor medewerkers te maken, oefenen we dit met trainingsacteurs. We staan nog aan het begin van het faciliteren van de medewerker met dit soort tools. Binnen de ambulante teams hebben we hier al mooie ervaringen mee. De basis ligt er nu. Het komende jaar gaan de teams aan de slag om het gedachtegoed van netwerkondersteuning nog meer vorm te geven binnen hun werk.”

<< Vormen van netwerkondersteuning die het Leger des Heils inzet om het netwerk van deelnemers te versterken.

Herstel In Beweging

Directeur Zorg Harry Doef en

ervaringsdeskundige Marlon Zurburg

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1