Voorwoord

Bestaanszekerheid vraagt om maatwerk

Voorwoord

Bestaanszekerheid vraagt om maatwerk

Voorwoord

De afgelopen jaren ontving u rond deze tijd ons digitale jaarverslag. Met ingang van dit jaar willen we u tweemaal per jaar meenemen in wat onze deelnemers, medewerkers en vrijwilligers bezighoudt, door hun verhalen uit de praktijk te delen.

Natuurlijk kijk ik ook even terug op 2021 waarin de coronapandemie een groot stempel drukte op ons werk en waar onze medewerkers en deelnemers mee te maken hadden. Samen met de gemeente Amsterdam en onze ketenpartners verzorgden we de noodopvang waarbij meer dan ooit de urgentie van een dak boven je hoofd gevoeld werd. In onze laagdrempelige inloop ‘Bij Bosshardt’ – die het hele jaar open mocht blijven- ervoeren we hoe belangrijk het is om ‘dichtbij te blijven’. Dat eenzame en kwetsbare Amsterdammers een plek hebben waar ze naartoe kunnen komen en dat we hen – als dat nodig is – kunnen helpen met het in gang zetten van formele zorg.

We zijn dankbaar voor onze medewerkers, vrijwilligers en maatjes die zich met hart en ziel hebben ingezet voor onze deelnemers. Dankbaarheid ook voor de overweldigende steun vanuit het bedrijfsleven waardoor we net dat beetje extra konden doen!

We zijn inmiddels al halverwege 2022 en, hoewel corona nog niet verdwenen is, diende in de afgelopen tijd zich weer een nieuwe uitdaging aan. Door de oorlog in Oekraïne zijn talloze mensen op de vlucht. De gemeente Amsterdam heeft de opvangorganisaties HVO-Querido, de Regenbooggroep en het Leger des Heils gevraagd de opvang en begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne in Amsterdam te verzorgen. U leest daar in dit magazine meer over.

Er zijn voor de meest kwetsbare Amsterdammers blijft onverminderd onze grootste opgave. Veel Amsterdammers, jong en oud, leiden een onzeker bestaan waarbij zaken als: een dak boven je hoofd, een goed netwerk van mensen om je heen, rond kunnen komen en mee kunnen doen in de samenleving geen vanzelfsprekendheden zijn. Dat vraagt van onze medewerkers dat we vasthoudend blijven en zorg op maat bieden. Zodat iedere Amsterdammer de mogelijkheid krijgt om weer te herstellen en mee te doen. Vanuit de wensen en dromen van onze deelnemers – en met hulp van hun formele of informele netwerk – bouwen we stap voor stap aan een nieuw perspectief. Dat doen wij vanuit geloof, hoop en liefde. Of zoals majoor Bosshardt altijd zei: ‘God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen’.

Ik wens u veel leesplezier met dit eerste Goodwill Magazine!

Envoy Ed Bosma,
Regiodirecteur

De afgelopen jaren ontving u rond deze tijd ons digitale jaarverslag. Met ingang van dit jaar willen we u tweemaal per jaar meenemen in wat onze deelnemers, medewerkers en vrijwilligers bezighoudt, door hun verhalen uit de praktijk te delen.

Natuurlijk kijk ik ook even terug op 2021 waarin de coronapandemie nog een groot stempel drukte op onze medewerkers en deelnemers. Samen met de gemeente Amsterdam en onze ketenpartners verzorgden we de noodopvang waarbij meer dan ooit de urgentie van een dak boven je hoofd gevoeld werd. In onze laagdrempelige inloop ‘Bij Bosshardt’ – die het hele jaar open mocht blijven- ervoeren we hoe belangrijk het is om ‘dichtbij te blijven’. Dat eenzame en kwetsbare Amsterdammers een plek hebben waar ze naartoe kunnen komen en dat we hen – als dat nodig is – kunnen helpen met het in gang zetten van formele zorg.

We zijn dankbaar voor onze medewerkers, vrijwilligers en maatjes die zich met hart en ziel hebben ingezet voor onze deelnemers. Dankbaarheid ook voor de overweldigende steun vanuit het bedrijfsleven waardoor we net dat beetje extra konden doen!

We zijn inmiddels al halverwege 2022 en, hoewel corona nog niet verdwenen is, diende in de afgelopen tijd zich weer een nieuwe uitdaging aan. Door de oorlog in Oekraïne zijn talloze mensen op de vlucht. De gemeente Amsterdam heeft de opvangorganisaties HVO-Querido, de Regenbooggroep en het Leger des Heils gevraagd de opvang en begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne in Amsterdam te verzorgen. U leest daar in dit magazine meer over.

Er zijn voor de meest kwetsbare Amsterdammers blijft onverminderd onze grootste opgave. Veel Amsterdammers, jong en oud, leiden een onzeker bestaan waarbij zaken als: een dak boven je hoofd, een goed netwerk van mensen om je heen, rond kunnen komen en mee kunnen doen in de samenleving geen vanzelfsprekendheden zijn. Dat vraagt van onze medewerkers dat we vasthoudend blijven en zorg op maat bieden. Zodat iedere Amsterdammer de mogelijkheid krijgt om weer te herstellen en mee te doen. Vanuit de wensen en dromen van onze deelnemers – en met hulp van hun formele of informele netwerk – bouwen we stap voor stap aan een nieuw perspectief. Dat doen wij vanuit geloof, hoop en liefde. Of zoals majoor Bosshardt altijd zei: ‘God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen’.

Ik wens u veel leesplezier met dit eerste Goodwill Magazine!

Envoy Ed Bosma,
Regiodirecteur
Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1